Skip to Content Skip to Navigation

Produktutvikling rettet mot fremtidige muligheter og umiddelbare behov

Produktutvikling rettet mot fremtidige muligheter og umiddelbare behov

For Benarx Solutions er det viktig å fronte ny teknologi samtidig som åpenbare forbedringstiltak får tilstrekkelig oppmerksomhet.

Benarx Solutions legger ned betydelig arbeid for å kunne tilby de beste og mest effektive løsningene i markedet. I tillegg til tradisjonell produktutvikling har metodeutvikling stått sentralt i den senere tid da fokuset har rettet seg mot digitalisering og den fjerde industrielle revolusjon.

Av Ole Vegard Moldesæter, Benarx Solutions

Digitale modelleringsverktøy for konstruksjonsøyemed har vært benyttet i olje- og gassindustrien i en årrekke. Gjennom en rivende utvikling har disse verktøyene blitt kraftigere, billigere, mer brukervennlige og således mer anvendelige. I ISO-fagene har modelleringsverktøy lenge vært anvendt for å visualisere konstruksjonsprinsipper. Som et verktøy for å generere fabrikasjonsunderlag har de imidlertid blitt vurdert som for tidkrevende – hovedsakelig grunnet usikkerhet i inputdata, som rør- og ventilgeometri samt eksistensen av og geometrien til eventuelle hindringer.
.
Konsept for digitalisert designprosess
Med den fjerde industrielle revolusjonen har hele teknologisamfunnet skiftet fokus i retning av digitalisering og robotisering – begreper som tradisjonelt ikke har kunnet relateres til design av isolasjonsløsninger i noen særlig grad. For å være med i utviklingen har Benarx Solutions lagt ned et betydelig arbeid i å utvikle et konsept for digitalisert designprosess. Dette konseptet lar operatøren designe løsninger basert på et sett med digitale parametere, og gir output som kan brukes både til visualisering og som underlag for automatisert produksjon. 

Benarx Digital Design har sin basis i standardiserte produkter, som skaleres etter kjente parametere. Ved hjelp av et dedikert modelleringsprogram lar produktene seg autogenere basert på input fra disse parameterne. Når produktene er modellert vil brukeren ha muligheten til å modifisere det etter behov, før 3D-modellen blir konvertert til automatisert produksjonsinput. Besparelsen her ligger i autogenerering av standardproduktet. I tilfeller der modifisering ikke er nødvendig, vil operatøren således autogenere produksjonsinput direkte. Metoden kommer til sin rett når den kombineres med inputdata, i form av 3D-modell, på objekt og omgivelser. Operatøren vil da kunne designe produktet med hensyn på de faktiske forhold i felt – uten behov for å være fysisk til stede og innhente geometridata. Bruk av denne metoden vil medføre en dramatisk reduksjon i tidsbruk på lokasjon i designfasen.

BENARX DIGITAL DESIGN - 3D-SCANNING 
Fordeler og evner 
• Reduserer arbeidstid på site betraktelig 
• Forenkler designsjekk 
• Parametere for automatisert produksjon tilgjengelig

Tilgjengeligheten på nøyaktig 3D-modeller har økt formidabelt de siste 10 årene, dette være seg både scannede modeller og CAD 3D-modeller. Metoden slik den er utviklet inkluderer også scanning for de tilfellene der det ikke eksisterer tilstrekkelig inputdata. Selve scanningen kan utføres svært raskt før den overføres til designkontoret for videre prosessering. For fremtiden vil dette være metoden for design av isolasjonsprodukter. I tillegg til å vise til en rekke besparelser tidsmessig vil metoden også kunne bryte kommunikasjonsbarrierer overfor kunder og sluttbrukere. Tradisjonelt har design blitt utført av spesialister i felt. Innspill fra kunde og sluttbruker er vanskelige å inkludere – da arbeidet alltid utføres i et veldig smalt tidsvindu, før visualiseringen av problemet har blitt tilgjengelig. Benarx Digital Design åpner for samarbeid mellom designer og sluttbruker i en større grad, og således øker muligheten for å finne den beste løsningen på et tidligere tidspunkt.

Benarx Preformed End Cap
Introduksjonen av Aerogel som isolasjonsmateriale i den norske olje- og gassindustrien åpnet muligheter hos operatørselskapene for å oppnå et mer plassbesparende isolasjonssystem – uten reduksjon i ytelse. Kombinasjonen av tynne isolasjonsløsninger og gjeldende fabrikasjonsspesifikasjon ga imidlertid problemer med fabrikasjon og installasjon av metalliske endeavslutninger. Det var tydelig at bransjen hadde et sterkt behov for en enklere, men samtidig robust løsning. Hovedtrekkene til en ny endeavslutning var enkel installasjon, lite behov for modifisering, ingen behov for vedlikehold, og enkel oppnåelse av en vanntett barriere på isolasjonssystemet.
Benarx Preformed End Cap er resultatet av et ekstensivt FoU-arbeid rettet mot endeavslutninger. Fokus var på å finne et solid materiale som ville passe best mulig med de beskrevne hovedtrekkene. Dermed ville resten av utviklingsarbeidet bli svært enkelt. I løpet av FoU-prosessen ble flere materialer undersøkt gjennom kvalifiseringsrunder basert på interne og eksterne tester. Disse testene inkluderer blant annet; temperaturbestandighet, dimensjonsstabilitet, røykutvikling, utslipp av giftige gasser og værbestandighet. Resultatet ble Benarx Preformed End Cap, en gummibasert endeavslutningsløsning.


Innføring av Benarx Preformed End Cap i prosjekter har gitt betydelige besparelser for utbygger, samt bedret mulighetene for å oppnå korrekt kvalitet til rett tid. Produktets umiddelbare suksess har vært en bekreftelse på at produktutvikling rettet mot å løse markedets behov blir positivt mottatt.

BENARX PREFORMED END CAP
Fordeler og evner
• Reduksjon i installasjonstid
• Overlegen bestandighet
• Ingen risiko for skader på kabel og/eller maling

Relaterte artikler

Back to top