Skip to Content Skip to Navigation

Øyvind fikk bred erfaring gjennom trainee program

Øyvind fikk bred erfaring gjennom trainee program

Beerenbergs langsiktige satsning på kompetanseutvikling innebærer et sterkt fokus på intern utvikling av ledere og andre nøkkelpersoner, i tillegg til rekruttering av nye medarbeidere.

Gjennom vårt trainee program har vi som mål å motivere, tiltrekke og beholde talenter, utvikle medarbeidere til fremtidige nøkkelroller i selskapet og styrke attraktivitet som arbeidsgiver. Programmet går over to år, der kandidatene blir godt kjent med Beerenbergs prosjekter, stabsfunksjoner og forretningsområder gjennom å jobbe i disse delene av virksomheten. 

Øyvind Sivertsen (28) startet som lønnsmedarbeider i 2017, fortsatte som kontroller på Johan Sverdrup prosjektet, før han gikk over i rollen som konsern trainee i starten av 2021. Målet var å få så bred erfaring som mulig. Det har han fått. Som konsern trainee har han jobbet med merkevarebygging, digital produktkatalog, utvikling av rapporter i PowerBI (digitalt rapporteringsverktøy) og utarbeidet Beerenbergs tjeneste og produktkatalog. Han har også jobbet som ingeniør og prosjektleder for flere prosjekt.

Det mest spennende prosjektet jeg har jobbet med har vært å få på plass applikasjonen FieldBuddy, som gjør det enklere for formenn og ingeniører å dokumentere, rapportere og notere i felt, sier Øyvind Sivertsen. Mye av det som formennene og ingeniørene tidligere gjorde på PCen, kan de nå gjøre ute i felt, når de står med jobben som skal utføres, legger han til.

Som prosjektleder har han jobbet tett sammen med lederne for kompetanseteam og testteamet i Bodø, i tillegg til konsulentselskapet Avo Consulting.

Vi gjennomførte workshops før hver utviklingsfase og hadde daglige stand-up møter for å sikre fremdriften i prosjektet, sier Sivertsen.

Han er tydelig på verdien av erfaringen han nå har fått gjennom konsern trainee ordningen.

Hvis du vil opp og frem, er konsern trainee absolutt en stilling å søke på. Det er veldig spennende og veldig givende, og det handler om å ta mulighetene du får. Om du da gjør en god jobb og leverer gode resultater, så blir dette lagt merke til, og du vil få enda større ansvar, sier Sivertsen.

Hva betyr «Beyond expectations» for deg?

For meg betyr det å strekke seg litt lenger og gi litt ekstra både overfor kunden og internt i Beerenberg. Min erfaring tilsier at om man gjør en god jobb, vil man på et senere tidspunkt høste fruktene av dette, sier Sivertsen.

Navn: Øyvind Sivertsen
Alder: 28
Utdanning: Master i innovasjon og ledelse fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), og Bachelor fra BI Bergen

Se intervju

Back to top