Skip to Content Skip to Navigation

Økt sikkerhet med 3D-modellering

Økt sikkerhet med 3D-modellering

For to år siden startet Beerenberg prosessen med å utvikle et eget program for 3D-modellering av stillas. Under Stillasdagene 2019 viste selskapet frem en prototype av verktøyet.

Verktøyet gir en rekke fordeler, blant annet bedre planlegging, økt sikkerhet, større kontroll over logistikk og materialleveranser.

Se video der Beerenbergs fagansvarlig for stillas, Raymond Teigland, forteller om verktøyet.  

Beerenberg har utviklet programmet i samarbeid med teknologiselskapet Axbit.  

Back to top