Skip to Content Skip to Navigation

Nytt medlem av Beerenberg-familien

Nytt medlem av Beerenberg-familien

Daglig leder Kjetil Stöckel-Kvamme (Foto: Fredrik Arff)

Beerenberg ønsker å utvide sitt markedsområde med bruk av kjente gjennomføringsmodeller og teknologi. Som et resultat av dette har konsernet overtatt Bouvet Industries i Skien.

Bouvet Industries ble etablert som Vetlesen Stillas i 1970 og har i dag rundt 70 ansatte. De siste 20 årene har selskapet vokst til å bli en betydelig stillasbedrift med aktiviteter og oppdrag over hele Sør-Norge. De største oppdragene er på industrianleggene i Grenlandsområdet og selskapets viktigste kunder er Yara, Norcem, Skanska og Veidekke.
.
- Tjenestespekteret er nå utvidet. Bouvet Industries skal i framtiden være like tungt eksponert innen stillas som tidligere. I tillegg er vi i ferd med å vokse både innen isolering og overflatebehandling ved siden av tilstøtende fag, forteller daglig leder Kjetil Stöckel-Kvamme. Nylig arrangerte selskapet «Åpen dag» ved sitt kontor i Skien, og opplevde at eksisterende og potensielle kunder tok godt i mot utvidelsene som nå skjer i selskapet.
.
- Vi opplevde at mange var overrasket over omfanget av de ulike tjenestene vi kan tilby hver enkelt kunde, og begeistret for hva dette kan bety for deres i hverdag i form av forutsigbarhet, HMS – K og produktivitet, sier Kjetil Stöckel-Kvamme. Demonstrasjonene under «Åpen dag» inkluderte:

  • Framtidens stillastjenester, ved bruk av 3D scanning og 3D modellering av stillasløsninger
  • Isolering og Benarx sine egenutviklede isolasjonsprodukter
  • Overflatebehandling med forskjellige forbehandlingsteknikker
  • Mekaniske tjenester og Beerenberg’s egenutviklede produkter for kutting og gassdeteksjon.
  • Tilkomstteknikk

Se mer på Bouvetindustries.com

Back to top