Skip to Content Skip to Navigation

Nye løsninger innen isolering og overflate

Nye løsninger innen isolering og overflate

Tester produktet før lansering: Beerenberg har et stort produktsortiment innen isolering og overflate. Her gjøres et helt nytt produkt klart for sin hittil siste test før det skal vises frem under Overflate 2019. Fra venstre ser vi Przemyslaw Stankiewicz og Adrian Haaland fra R&D avdelingen montere produktet for testing, mens Kåre Synnevåg og Sverre Espeseth gjør seg klare for å møte potensielle kunder på Overflate 2019.

Under årets Overflate i Grieghallen i Bergen vil Beerenberg introdusere et helt nytt produkt på markedet.  
- Vi har stort fokus på både nye produkter og adopsjon av ny teknologi for å skape miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger, forteller fagsjef innen isolering Kåre Synnevåg sammen med produkteier Sverre Espeseth.  

Beerenberg er kjent for å utvikle egne produkter som hjelper bransjen videre både innenfor HMS, kvalitet og kostnadseffektivitet. Benarx-produktporteføljen er et godt eksempel på dette, som første gang ble lansert på begynnelsen av 2000-tallet. 
- Det gjelder å utnytte mulighetene som finnes, enten det er løsninger våre mange ansatte kommer opp med eller at vi adopterer tjenester, produkter eller metoder i samarbeid med andre bedrifter og andre bransjer, sier Kåre Synnevåg. 
 
Ser til andre bransjer    
Adopsjon av ny teknologi er en av de virkelige store fokusområdene til Beerenberg, og selskapets søker stadig etter forbedrede løsninger.  
- Blant annet har vi gått til bygg- og anleggsbransjen for å se etter nye og forbedrede måter å oppdage CUI (korrosjon under isolasjon) på et tidlig stadium. Robotisering er også et område vi undersøker for med sikte på å forbedre våre løsninger, forteller Synnevåg.   
 
Introduserer nytt produkt 
Under årets Overflate 2019 vil selskapet introdusere et helt nytt produkt innen isolasjon.  
- Vi gjør branntester av dette produktet nå, slik at vi har et samlet dokumentasjonsgrunnlag når vi møter bransjen under Overflate på onsdag og torsdag i neste uke, forteller produkteier Sverre Espeseth, og legger til: 
- All testing vi hittil har foretatt har gitt meget gode resultater. Produktet virker veldig lovende både med hensyn til isoleringsegenskaper, vekt og monteringsvennlighet.  

Bredere perspektiv 
I forhold til å stimulere til nytenkning blant selskapets ansatte, trekker Kåre Synnevåg også frem rekrutteringskampanjen “Ny i Bransjen”- som Beerenberg har gjennomført det siste året. Resultatet er at selskapet har ansatt nærmere 100 fagarbeidere fra andre bransjer.   
- Dette er ikke bare dyktige fagfolk med utdanning og erfaring for eksempel innen bygg- og anlegg og bilindustrien.  Vi merker dessuten at de nå markerer seg i selskapet, utfordrer etablerte løsninger og gir oss et bredere perspektiv i hverdagen. Våre nye medarbeidere har kommet med mange gode innspill vi allerede har fått nytte av.   

Under Overflate 2019 i Grieghallen 20.-21. november kan du snakke med både Sverre Espeseth og Kåre Synnevåg på Beerenbergs stand (nr. 13, helt i spissen). Torsdag 21. november (fra 8.15-11.00 og fra 12.30-14.00) er dessuten utstillingen åpen for alle.

Back to top