Skip to Content Skip to Navigation

Nominert til Gullkronen

Nominert til Gullkronen

Bakgrunnen for etableringen av Gullkronen var å hedre de usynlige menneskene som skaper Norges velferd, forteller Jarand Rystad i Rystad Energy som etablerte prisen for 10 år siden. Foto: Rystad Energy.

I prisens tiende år er Beerenberg for første gang nominert til Gullkronen i kategorien Business Success of the Year. 

- Gjennom hele oljenedturen har de aller fleste selskaper gått i rødt. Beerenberg har derimot hatt gode driftsresultater og lønnsomhet gjennom hele perioden, og det i et såpass lavmargin-forretningsområde som det ISO tross alt er. Juryen opplever at selskapet har hatt evnen til å holde hodet kaldt og turt å tape kontrakter, som senere har vist seg å ikke være levedyktige, svarer Jarand Rystad Managing Partner i Rystad Energy på spørsmål om bakgrunnen for at Beerenberg er nominert i oljeservice-kategorien Business Success of the Year. Beerenberg konkurrerer om prisen med selskapene Subsea 7, Mento og Sverdrup Steel.

Hele samfunnet til gode
10 år har gått siden Gullkronen ble etablert, og har i løpet av disse årene rukket å bli høyt verdsatt på tvers av bransjen.

- Det er jo ikke uvanlig med priser, særlig innen underholdningsbransjen. Da vi etablerte prisen var det imidlertid ingen heder til de som gjorde en fantastisk jobb innenfor bransjen norsk økonomi og velferd faktisk hviler på. Mange tror at oljeindustrien bare er noe som skjer av seg selv – en maskin som bare går fremover. Men det er forskjell på å gjøre det godt og dårlig, og suksess i oljebransjen kommer hele samfunnet til gode. Vi ønsket å hedre de usynlige menneskene som skaper Norges velferd. Jeg føler dessuten at prisen har vært med å skape større respekt for oljebransjen og alt det gode enkeltarbeidet som gjøres, forteller Rystad.
.
Bra fotavtrykk
Samtidig medgir Rystad at innenfor dette tidsrommet har bransjen totalt sett hatt en negativ omdømmeutvikling – særlig hos unge mennesker. Det handler i all hovedsak om endringen til fornybarsamfunnet.

- Jeg mener at oljebransjen har blitt upopulær i offentligheten av ”the wrong reasons”. Vi skal i stedet være stolte av norsk oljeindustri og ikke minst det miljø-fotavtrykket vi har satt. Blant annet har det aldri forekommet utslipp i Norge som har nådd land, og bransjen har heller aldri ødelagt villmark. Men hva skjer når for eksempel en vindmøllepark i Trøndelag skal bygges? Jo da blir flere villmarksområder rasert, og hvilket miljøfotavtrykk er ikke det? Dette er en logikk folk ikke tenker på. I tillegg er HMS-standardene veldig høye innen olje & gass sammenlignet for eksempel med fiske eller anleggsbransjen. Og vi i Rystad Energi ønsker å synliggjøre dette.

Integritet og bestandighet
Det er ingen tvil om at Rystad Energi både er en viktig kompetanse for beslutningsgrunnlag og en viktig stemme for aktiviteten på norsk sokkel. Jarand Rystad følger også utviklingen innen ISO på tett hold.

- Det blir interessant å se hvordan ISO påvirkes av digitaliseringen, og om veien til å øke produktiviteten går gjennom automatisering og robotisering. Vil det blant annet bli droner som maler? Jeg er imidlertid ikke sikker på at alt forandres over natten. Uansett, som følge av redusert aktivitet de siste årene i oljenedturen, er det nå et etterslep på vedlikehold. Dette vil øke aktiviteten innen ISO. Riggene blir jo ikke malt fordi de skal se penere ut. Det handler om å opprettholde integritet og bestandighet.

Hva har Gullkronen i løpet av de ti årene betydd for Rystad?
- Den har vært med å befeste vår posisjon i markedet, som en troverdig stemme både innen analyse og tildelinger. Dessuten er det hyggelig med litt glamour og fest også, og det skaper vi jo med Gullkronen, avslutter Jarand Rystad.

Fakta:
Gullkronen deles ut for å hedre mennesker og selskaper som har gjort en enestående innsats innen norsk olje og gass. Innenfor Beerenbergs kategori i Gullkronen deles det ut tre priser. New Venture er for selskapene som er i startfasen med under 100 millioner kroner i omsetning. Globetrotter-prisen er for selskapene som er midt i en vekstfase, mens Beerenbergs nominasjon – Business Success - er innenfor selskapene som har over en milliard i omsetning og skal sørge for god vekst og inntjening. 

 

Følgende selskaper er nominert i Rystad Energys Gullkronen 2018:

E&P Awards

Explorer of the Year
Aker BP, Cairn Energy, Lundin Norway, Statoil

Business Developer of the Year
Aker BP, CapeOmega, Pandion Energy, Point Resources

Project Developer of the Year
Statoil (Gina Krog), Statoil (Polarled), Statoil (Oseberg Vestflanken 2), Wintershall (Maria)

Field Operator of the Year
Aker BP (Alvheim), Statoil (Grane), ConocoPhillips (Ekofisk), ConocoPhillips (Eldfisk)

Oil Service Awards

New Venture of the Year
Vision iO, Fuglesangs Subsea, Halfwave, Ace Oil Tools

Globetrotter of the Year
Höegh LNG, RESMAN, Tampnet, Autronica Fire and Security

Business Success of the Year
Beerenberg, Subsea 7, Mento, Sverdrup Steel

Green Initiator of the Year
Aker BP, Eidesvik, Statoil, Total E&P Norge

Selve prisutdelingen finner sted på Wallmanns i Oslo torsdag 1. februar. For mer informasjon, klikk her!

Back to top