Skip to Content Skip to Navigation

Nøyaktighet er det essensielle

Nøyaktighet er det essensielle

Omfattende oppdrag:  Arkitektavdelingens prosjekt-ingeniør Hans Jonker foran en av de tre modulene som leveres til Nyhamna-utbyggingen, Foto: Pål Rune Lien

For å feste kledningene til vegger og tak på de tre modulene, som skal huse hver sin kompressor på Nyhamna-anlegget, kommer arkitektavdelingen til å bruke om lag 200 000 skruer.

– Modulene har dimensjoner på grov sagt 20 meter i alle retninger og blir bygget inne i forskjellige haller på Verdal. På grunn av den store høyden blir taket bygget i en egen seksjon og løftet på bunnseksjonen etter de har blitt fraktet ut av hallen. Dette medfører at det er høye krav til plasseringen av diverse bygningsdeler, da de skal flukte med hverandre etter sammenstilling, forteller arkitektavdelingens prosjektingeniør Hans Jonker.  

Scopet til Beerenberg er omfattende. Veggene skal blant annet kles med 4500 kvadratmeter sandwich-paneler og fasadekassetter på hatteprofiler, 760 kvadratmeter eksplosjons-panel, 1700 kvadratmeter takplater og over 4 kilometer beslag i diverse utførelser. 

For å få alt til å sitte fast i henhold til stilte krav blir det brukt i overkant av 200 000 skruer.

– Det å levere kvalitet i alle de flerfoldige tusen timene vi jobber med dette prosjektet, er derfor en særdeles viktig utfordring for oss. Hittil har det gått veldig bra med gode resultater både innen HMS og nettopp kvalitet, forteller Jonker.

Ingeniørarbeidet til prosjektet startet i løpet av sommeren 2014. De tre modulene blir ferdigstilt i hver sin sommermåned. Etter august gjenstår noe etterarbeid på Aukra. 

– For arkitektavdelingen er dette et betydelig prosjekt. Vi er nok mest kjente både internt i Beerenberg og også eksternt for ombyggings-arbeider på anlegg i drift. Derfor er det morsomt å kunne fronte denne typen prosjekter på nybygg, som i tillegg er et av de største enkeltoppdragene for arkitektavdelingen noensinne, forteller leder for arkitektavdelingen Larisa Sarajlija.  

Back to top