Skip to Content Skip to Navigation

Nøkkelen til en bærekraftig utvikling

Nøkkelen til en bærekraftig utvikling

Ingeniør og leder for teknologi og robotisering i Beerenberg, Kristian Henriksen, er ambassadør for Norsk Industri sin kampanje "Norske bærekrefter"

Norway has built the world’s cleanest industry using renewable energy and is a key contributor to reducing global greenhouse gas emissions.
“We must not forget that Norwegian Oil and Gas has amassed a vast amount of expertise, and I believe this is the secret to sustainable development,” says Kristian Henriksen, a Beerenberg engineer and ambassador for the Federation of Norwegian Industries’ ongoing Norske Bærekrefter campaign.

Siden 1990 har industrien i Norge redusert sine utslipp med over 40 prosent, og ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne. Kampanjen «Norske bærekrefter», retter fokuset på at vi må satse på industriutvikling hvis vi skal klare å løse klimautfordringene og gjør det gjennom 15 ambassadører fra bransjen. En av disse er Beerenbergs Kristian Henriksen, som er ingeniør og leder for teknologi og robotisering i selskapet.

Verdensledende på bærekraft
Kristian Henriksen er glad for å få muligheten til å være en stemme i dette viktige arbeidet, og håper å nå ut til flest mulig med sitt budskap.
- Det er viktig for meg at flere får forståelse for at det er fullt mulig at norske bedrifter sammen kan bli verdensledende på bærekraftig drift. Vi må ikke glemme at det er opparbeidet en enorm kompetanse i Norsk olje og gass, og jeg mener at dette er en viktig nøkkel til en bærekraftig utvikling, sier han.

Han brenner for temaet og er opptatt av å bidra til å finne nye løsninger som reduserer utslipp av klimagasser og gir bedre helsefordeler.
-Som ambassadør for Beerenberg og Norsk Industri ønsker jeg å gi innsikt i at utvikling og bruk av ny teknologi gjør det mulig å ta i bruk metoder som gir bedre utførelse i arbeidet, i tillegg til at det er bra for miljøet. Det jobbes veldig systematisk og målrettet i norsk industri for å få til gode og bærekraftige løsninger, ikke minst i Beerenberg, forteller Kristian.

Robotisering og nyere teknologi
Bærekraft er en av bærebjelkene i Beerenberg sin strategi.  Robotisering og nyere teknologi innenfor industriell isolering og overflatevedlikehold er viktige områder for selskapet i dette arbeidet.  
- Dette er to fagområder som er avgjørende for at industrielle konstruksjoner og utstyr skal ha lang holdbarhet.  Helt konkret jobber vi iBeerenberg aktivt med oppsamling i forbindelse med overflatebehandling og ansvarlig avfallshåndtering av mikroplastholdig avfall, samt elektrifisering av utstyr som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser og gi helsefordeler for arbeiderne, forklarer Kristian.

Bærekraft betyr å ta ansvar
– Bærekraft for meg er å ta ansvar. At vi møter vårt behov uten å ødelegge for andre, at vi aktivt bidrar til å finne løsninger som motvirker negative konsekvenser og at vi alltid må tenke holdbarhet fremfor øyeblikkelig profitt, sier han.

Les hele artikkelen her og mer om kampanjen her:
Kristian Henriksen (norskindustri.no)

Back to top