Skip to Content Skip to Navigation

Navneskifte innen nybygg og modifikasjon

Navneskifte innen nybygg og modifikasjon

Overflatebehandling fra Beerenbergs aktiviteter hos Kværner Verdal. (Foto: Fredrik Arff)

Major Projects i Beerenberg endrer nå navn til New Build & Modification Projects (NBM).
- Navneskifte kommer som en direkte tilpasning til det markedet vi opererer i. New Build & Modification Projects er et navn som bedre reflekterer aktiviteten i enheten, forteller konserndirektør Nils Halvor Berge.

Beerenberg har de siste årene hatt to operasjonelle divisjoner; Major Projects (MP) og Maintenance, Modifications & Operations (MMO). MMO håndterer de store vedlikeholdskontraktene både offshore og onshore. I tillegg har dette området også ansvaret for modifikasjonsaktivitetene innenfor sine rammeavtaler.

- Når det gjelder New Build & Modification Projects (NBM) er dette forretningsområdet rettet mot nybygg innen olje & gass og modifikasjonsprosjekter utenfor vedlikeholdskontraktene, forteller konserndirektør Nils Halvor Berge. 
I dag omfatter dette blant annet Johan Sverdrup hook-up og rammeavtalen på Kværner Verdal. 

Avdelingen ECT (Engineering Competence & Technology) ligger også organisatorisk under NBM.
- I ECT finner vi de fagansvarlige for isolasjon, stillas, overflate, TT, mekanisk, elektro / habitat og arkitekt. I tillegg er det to prosjektledere i avdelingen som vil ha ansvaret for et betydelig antall prosjekter av kortere varighet i 2019.

Nils Halvor Berge, konserndirektør NBM

Back to top