Skip to Content Skip to Navigation

Digitalisering forenkler hverdagen

Nå kan all dokumentasjon, rapportering og signering skje ute i felt.

Dokumentering og loggføring av feltarbeid har tradisjonelt vært manuelt, tungvint og tidkrevende. Nå har Beerenbergs digitale feltarbeider, FieldBuddy, gjort hverdagen mer effektiv slik at formenn og ingeniører kan ha all data tilgjengelig der den trengs. 

Med både online og offline funksjonalitet kan FieldBuddy brukes til å registrere og re-sjekke stillas, lese og utarbeide jobbpakker, registrere og signere avvik og dokumentasjon, samt å melde fremdrift på jobbpakker.

- Vi stiller høye krav til dokumentasjon av framgangs- og avviksrapportering og sluttdokumentasjon ved utført arbeid. Med FieldBuddy kan alt dette gjøres ute i felt, og vi sparer tid gjennom bedre arbeidsprosesser, sier Ole Christian Thømt, Vice President Maintenance, Modifications & Operations i Beerenberg.

Steinar Johansen, somer ivrig bruker av appen på Bragefeltet i Nordsjøen, sparer 1-2 timer per dag sammenlignet med det manuelle arbeidet han tidligere måtte gjøre fra kontorpulten. Fra å ha med seg utskrevne dokumenter, speilreflekskamera og Post-it-lapper på oppdrag, holder det nå å ta med seg FieldBuddy.

- Vi bruker appen flittig her på Brage. Siden det ikke er wifi her ute, laster vi ned jobbpakkene før vi drar ut – slik at vi kan jobbe digitalt også her. Bildene tar vi nå med iPaden og legger i jobbpakken sammen med all dokumentasjon. Når vi kommer til et område med dekning – lastes hele jobben opp automatisk, sier Steinar Johansen, formann i Beerenberg.

For kundene er det også en stor fordel at eventuelle avvik under kvalitetsinspeksjoner kan registreres, dokumenteres og signeres der og da. Det sparer tid for begge parter.

- Nå kan jeg gå rett inn på en jobb med avvik, og få signaturen av kunden uten å måtte logge meg på PC og laste ned dokumenter, skrive ut, signere, scanne og lagre, sier Johansen.

- Vi er veldig fornøyd at Beerenberg har tatt i bruk FieldBuddy. Det er veldig greit og være med ut i felt og se på avviket og så signere direkte i felt, sier Frank Storm, leder for sikkerhet og service i Okea.

Appen blir videreutviklet, forbedret og gjort tilgjengelig for flere bruksområder i Beerenberg. Målet er en ytterligere forenkling av hverdagen, kombinert med økt kvalitet gjennom bedre registrering og automatikk i prosessene.

Frank Storm, leder for sikkerhet og service i Okea, synes det er er veldig greit å kunne signere under kvalitetsinspeksjonen. Her sammen med Steinar Johansen, formann i Beerenberg. 

Back to top