Skip to Content Skip to Navigation

Møt Teambyggeren Einar Rognli

Møt Teambyggeren Einar Rognli

Vi skal levere godt HMS arbeid, kvalitet i utført arbeid, følge prosedyrer og tjene mest mulig
penger for selskapet, og det er jeg overbevist om at vi klarer aller best når vi har det bra, seier årets teambygger Einar Rognli.

Av mange nominerte og i kamp med to andre sterke finalekandidater i Beerenberg Annual Awards, var det Einar Martin Daae Rognli som ble kåret som årets teambygger med egenskaper som veileder, støttende og opptatt av andres prestasjoner. Som formann på Tjeldbergodden er Einar opptatt av å gi positive tilbakemeldinger og har en egen evne til å se hva som bor i den enkelte. 

Hva tenker du om å ha fått denne utmerkelsen? 
Dette kom som en overraskelse for meg, og var absolutt ikke noe jeg hadde forventet. Jeg setter stor pris på arbeidsplassen min og går på jobb hver dag med en innstilling om å gjøre alt det beste jeg kan for Beerenberg, og da ble jeg både glad og ydmyk samtidig som det gjør meg enda mer motivert å få en slik annerkjennelse.  

Hvorfor tror du at nettopp du fikk denne utmerkelsen og hva er det som kjennetegner deg som kollega? 
Første reaksjonen var at “jeg har jo bare gjort jobben min», og da er det ekstra kjekt å oppdage at andre setter pris på mine egenskaper som formann og kollega. Jeg tror andre opplever at jeg er engasjert i det jeg holder på med og at jeg er nysgjerrig av natur. Støter jeg på en problemstilling er terskelen lav for å spørre, og jeg liker å lære nye ting og utvikle meg. 

På samme tid er jeg opptatt av menneskene i rundt meg og tror at den enkelte yter bedre med å ha oppgaver som gir opplevelse av utvikling, mestring og glede.  
For å klare å finne ut av hva den enkelte trives best med og blir motivert av må man ha tillitt. Og det er ikke noe man automatisk får. Jeg er veldig ydmyk for at jeg i både handling og ord viser at jeg stoler folk, og at de kan stole på meg. Jeg er bevisst på at ting må forklares på en ordentlig måte, at jeg ikke bare antar at de vet hva som forventes av rollen sin eller hva som skal til for å utføre arbeidsoppgaver. Dette kan ofte være tidskrevende, men jeg tror at i det lange løp har jeg mye igjen for det. 
Jeg har ikke tro på at tilsnakk og kjefting er metoden for å få folk til å levere bedre eller raskere, men snarere tvert imot å ha en positiv dialog, være tydelig i forventinger og samtidig åpen for spørsmål dersom noe er uklart.   

Hva er det viktigste i din jobb, synes du? 
Som leder synes jeg at det er interessant å se hvordan ulike personer fungerer sammen og kan utfylle hverandre. Jeg liker også å se etter kvaliteter hos andre som de ikke nødvendigvis selv er klar over at de innehar. Dette kan vise seg i arbeidsutførelser, men også i samtaler med den enkelte. Av og til blir vi enig om å teste nye disipliner, og noen ganger viser det seg at de mestrer bedre og har rett og slett vært på feil plass. Slike ting er interessant å finne ut av, og bonusen er alltid at det bidrar til å øke effektiviteten på anlegget. 

Helt siden jeg startet i Beerenberg har jeg tenkt at trivsel er en viktig nøkkel for å oppnå suksess. Vi skal levere godt HMS arbeid, kvalitet i utført arbeid, følge prosedyrer og tjene mest mulig penger for selskapet, og det er jeg overbevist om at vi klarer aller best når vi har det bra. På Tjeldbergodden har vi det også kjekt utenom arbeidstid, og finner på aktiviteter på kveldene. Vi samles til grillkvelder, fotballtrening og har både fiskeutstyr og sykler tilgjengelig. Før Covid hadde vi spill- og filmkvelder med litt snaks, og det skal vi ta opp igjen når samfunnet endelig normaliserer seg.  

Når trives du best på jobb? 
Når jeg ser at dem jeg jobber med føler stor grad av mestring og at de koser seg ute i feltet sammen med kolleger. Det gir meg en ekstra driv, når budskapet har endt med en felles forståelse av det vi skal gjøre i felt. Da kan jeg ha fokus på mine oppgaver, og ikke minst ha tid til å utvikle meg selv, for jeg brenner for nye utfordringer. 


Kakemarkering på Tjeldbergodden for
Beerenbergs Teambygger

Hans Brunvatne er leder til Einar og omtaler han som en hardarbeidene og inkluderende person  
Einar er veldig flink til å sette sammen lag ved å se hvilke styrker den enkelte har, og hvem som går godt sammen. Han lar nyansatte forsøke seg på flere ulike oppgaver, for å se hvor den enkelte trives og fungerer best. Da er det ikke bare de som er flinkest som får utføre arbeidet, men også de som er “ferske” og har lyst å prøve seg. Slikt skaper mestringsfølelse og faglig utvikling hos de enkelte. Einar har troen på andre, og er et bevis på at hardt arbeid lønner seg. 

 Navn: Einar Martin Daae Rognli 
Alder: 29 
Arbeidsplass: Tjeldbergodden  
Ansatt siden 2019 

Interesser: Jeg er glad i å gå på turer i naturen i tillegg til å trene. Noen ganger må jeg ut av komfortsonen og prøver å utfordre meg selv på nye ting. Men mest av alt er jeg en nysgjerrig og glad person som liker å være sammen med folk og skaffe nye bekjentskap. 

Back to top