Skip to Content Skip to Navigation

- Mestringsfølelsen på slutten av en travel utførende dag er det beste jeg vet

Hva vil du beskrive som dine viktigeste oppgaver i din rolle?
Hver dag eller uke setter vi oss et mål vi skal nå. Målet kan bestå av flere små deloppgaver. Hovedfokus er å levere stillas til rett tid og etter ønsker fra kunde. Dette innebærer at vi leverer skikkelig kvalitet i henhold til plan og krav, har høyt fokus på HMS og ikke minst produksjon med god inntjening. Min viktigeste arbeidsoppgave er planlegge, lede og sikre god gjennomføring av oppgaver slikt at vi oppnår disse målene.

Hvordan er en vanlig dag for deg?
Dagen min er vanligvis veldig travel og varierende. Den begynner klokken 06.30 og slutter kl. 19.00 eller seinere. Jeg starter med å bruke tid på å planlegge dagen og sikre at vi har all nødvendig informasjon for å kunne jobbe riktig, effektivt og sikkert. Når jeg planlegger arbeidsmengde og oppgaver innebærer det også at jeg må ha dialog med kunde underveis. Videre foretar jeg befaring av den aktuelle jobben ute i feltet. Vi er ikke så mange på Statfjord A, noe som betyr at jeg er inkludert i det meste og er en del av arbeidslaget som deltar fysisk i arbeidet som skal utføres. Kort fortalt består altså arbeidsdagen min i alt fra planlegging til gjennomføring, og helt til avslutting som innebærer en del administrativt arbeid.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Det å utføre fysisk arbeid på Statfjord A er utfordrende i seg selv på grunn av selve utformingen av plattformen. Det er blant annet begrenset transportmuligheter i tillegg til at vi utfører mye arbeid i varme omgivelser. Det er viktig å jobbe effektivt for å kunne levere resultater i henhold til avtalt tid og til riktig pris. Samtidig som vi holder høyt tempo, må vi også ivareta sikkerheten. Dette krever kontinuerlig fokus.

Formannsjobben kan også til tider være utfordrende da vi hele tiden forholder oss til ulike grupper, blant andre kunde, arbeidslag og ledelse, som alle har ulike krav og ønsker som skal tilfredsstilles. 

Beskriv drømmedagen på din jobb.
Jeg har det kjekt på jobb hver dag! For det første er det et utrolig bra arbeidsmiljø på plattformen. For det andre synes jeg at det aller kjekkeste er å avslutte en arbeidsdag der jeg har hatt en del utfordringer.

En dag med gode resultater, fornøyd kunde, god kvalitet på levert arbeid og ikke minst et fornøyd arbeidslag er en bra dag.

Det er også en bra dag når jeg får mest ut av dagen der ikke alt går som planlagt, men der jeg likevel klarer å få ting til å gå rundt på den rette måten. Mestringsfølelsen på slutten av en travel utførende dag er det beste jeg vet - det må være det som er drømmedagen min!

Hvorfor valgte du denne jobben?
Jobben min gir meg innblikk i ulike områder innenfor drift. Alt fra planlegging, HMS, økonomi, kundekontakt og til selve gjennomføringen. Dette er veldig lærerikt, utfordrende og spennende. Dagene mine er ikke kjedelige og jeg trives veldig godt når ting skjer. Selv om jobben min innebærer en del administrative oppgaver er vi også fysisk ute i felt noe som gir meg mye variasjon, og det passer meg helt perfekt!

Relaterte artikler

Back to top