Skip to Content Skip to Navigation

Med ønske om en riktig God Jul!

Med ønske om en riktig God Jul!

Beerenberg ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

I forbindelse med årets julehøytid støtter Beerenberg Rafto Stiftelsen med NOK 50 000 for sitt arbeid for å fremme menneskerettighetene.

Stiftelsens hovedaktivitet er å tildele den årlige Raftoprisen. I tillegg blir prismottakernes arbeid støttet gjennom finansiering og organisering av prosjekter, samt at stiftelsen underviser i menneskerettigheter.  

Raftoprisen skal gi støtte til aktivister og organisasjoner som gjør en særlig innsats for å bekjempe menneskerettighetsbrudd, og som tar den største be­lastningen i arbeidet mot krenkelser. Stiftelsen skal gjennom tildelingen av Raftoprisen rette søke­lyset mot grunnleggende menneskerettigheter.
Prisen deles ut  i november, og den består av et diplom og en sjekk på USD 20 000  finansiert  av Raftofondet. Les mer på rafto.no

Thorolf Rafto
Raftoprisen er til minne om Thorolf Rafto, som viet mye av sitt liv til å fremme demokrati og respekt for menneskerettighetene. Prisen ble etablert etter Raftos død i 1986, som svar på hans langvarige innsats for dem som var undertrykt eller forfulgt,  og som en bekreftelse på at dette arbeidet må videreføres.

Undervisning
Stiftelsen underviser i menneskerettigheter og demokrati. Elever, lærere,  lærestudenter og andre grupper deltar i undervisningen i Raftohuset. Undervisningen er basert på aktiv deltakelse, blant annet med rollespill og diskusjon.


Fakkeltoget i Bergen, søndag 5. november, 2017, etter prisutdelingen på Den Nationale Scene (DNS): Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap), Raftopris-mottakere 2017 fra Jammu og Kashmir, India, Parveena Ahangar og Parvez Imroz. Th, hans datter, Zeenish Imroz. Foto: Magnus Skrede/Raftostiftelsen

Back to top