Skip to Content Skip to Navigation

Markedets mest effektive isolasjon

Markedets mest effektive isolasjon

- Isolasjonsproduktet Oryza-Sil bidrar til at byggeprosessen totalt sett blir både rimeligere og mer effektiv, samtidig som du sitter igjen med mer areal, forteller Geir Harris i Beerenberg, som i en årrekke har jobbet med energieffektivisering. 

Klikk her for tekniske fakta om Oryza-Sil-650
- Oryza-Sil er et svært effektivt isolasjonsmateriale som passer både innen nybygg og rehabilitering, forteller Geir Harris. Han har bakgrunn som rådgivende ingeniør VVS innenfor bygg og anlegg med spesielt fokus på energioptimalisering. De siste 10 årene har han jobbet med fagfeltet isolasjon innenfor olje og gass. Nå har han fått oppgaven med å ta de kostnadseffektive kvalitetsproduktene fra oljebransjen tilbake til hans egne røtter.  
 
Ekstrem effektivitet som gir besparelser 
Et av disse produktene er det termiske isolasjonsproduktet Oryza-Sil, som i utgangspunktet er laget for olje- og gassbransjen. I Singapore, der materialet blir produsert, så man imidlertid raskt potensialet innenfor andre bransjer ikke minst bygg og anlegg. 
- Fortrinnene med Oryza-Sil er at det er mye tynnere enn tradisjonelle termiske isolasjonsløsninger. Det er behov for å bruke om lag halvparten av isolasjonstykkelsen for å oppnå samme effekten. Dette vil gi store besparelser i forhold til de totale bygge-kostnadene, forteller Geir Harris. 

Prisgunstig  
Økt utnyttbart areal og økt himlingshøyder eller redusert bygningshøyde er noen av fordelene et byggeprosjekt kan oppleve gjennom å ta i bruk Oryza-Sil. Enkelte aktører har også estimert at de kan kutte ned transportutgiftene til mer enn det halve pga redusert behov for materialer i et byggeprosjekt som følge av at isolasjonen er såpass tynn og plassbesparende. 
- I tillegg er prisen på selve produktet også gunstig, og det bidrar til at produktet er konkurransedyktig innenfor en rekke markeder. I tillegg til bygg og anlegg, så er også infrastruktur, tuneller og øvrig prosessindustri som karbonfangst og lagring – CCS (Carbon Capture & Storage) svært aktuelle bruksområder, forteller Geir Harris. 

Bærekraftig produkt  
Sist men ikke minst så er dette et grønt - bærekraftig - produkt. Det er blant annet laget av overskuddsmaterialet etter risproduksjon – som ellers ville vært avfall. 

Produktfordeler: 

 • Ekstremt effektivt termisk isolerende 
 • Ikke brennbart materiale 
 • Halvparten så tynt som tradisjonell isolasjon 
 • Vil vesentlig redusere det totale transportbehovet for et byggeprosjekt 
 • Miljøvennlig fremstilling 
 • Konkurransedyktig pris  

Relaterte artikler

 • Et komplett isolasjonsprodukt

  - For bygg og anlegg i tillegg til infrastruktur og tunneler, tilbyr vi et nytt isolasjonsprodukt. Materialet har svært gode egenskaper i forhold til ikke-brennbarhet, forteller Adrian Haaland, leder for produktutvikling i Beerenberg. 

 • Kan revolusjonere isolasjonsbransjen

  Under konferansen Overflate 2019 introduserte Beerenberg produkten Oryza-Sil. Aerogel-produktet skapte stor oppmerksomhet blant de fremmøtte.  

Back to top