Skip to Content Skip to Navigation

Management letter juli 2015

Management letter juli 2015

Marked

Oljeprisen har falt tjue prosent de siste seks ukene, og er tilbake under seksti dollar fatet (Brent). Utviklingen er ikke helt uventet. Dagens prisnivå speiler høy OPEC-produksjon, uroen i Euro-sonen, avtalen rundt Irans atomprogram og den sterke dollarkursen.

Samtidig er veksten i etterspørsel etter oljeekvivalenter relativt sterk, og antall rigger i virksomhet på skiferfeltene i USA stuper. Selv om en sterk lageroppbygning både i USA og Saudi-Arabia kan drive oljeprisen videre ned på kort sikt, er oljeprisfallet den siste måneden like fullt preget av mye psykologi i markedet. Dersom den fundamentale utviklingen i etterspørselen fortsetter å holde seg på relativt sterke nivåer, skal oljeprisen med betydelig grad av sikkerhet opp i -16 og utover.

Aktivitetsnivå

Beerenberg er velsignet med en differensiert og betydelig ordrereserve. Dette skaper et relativt høyt gulv hva gjelder aktivitetsnivå. Like fullt har selskapet lenge vært rigget for storm. Ulike tilpasninger i selskapets kapasitets- og kostbase er implementert for å sikre størst mulig grad av fleksibilitet og dynamikk i et turbulent marked.

Omstillingsprosesser lik dem vi opplever i dagens olje- og gassmarked har etter min oppfatning ofte en tendens til å virke tøffe i begynnelsen, uoversiktlige i midten og logisk for alle til slutt. Slik er det også denne gangen. Forskjellen i 2015 er at de aktørene som ikke har kapasitet til å gjøre fundamentale endringer, og som ikke evner å være i forkant av markedsutviklingen, vil neppe bli reddet av raskt voksende oljepriser en gang til. Omstillingsprosessene som blir prosessert i den moderne delen av olje- og gassindustrien i dag er ikke et spørsmål om liv eller død. Det er langt viktigere enn som så.

HMS/K, Produktivitet og Forutsigbarhet

I Beerenberg har vi lenge visst at høy produktivitet og god HMS/K ikke har motvirkende elementer i seg. Snarere er det faktorer som er gjensidig avhengig av hverandre.

En selskapsfilosofi som fremmer høy produktivitet gir herunder grobunn for utvikling av høy kompetanse, kommersielt rettet teknologiutvikling, nøyaktig planlegging og industrialisering av produksjonen. I tillegg gir de samme insitamentene et godt grunnlag for HMS/K forbedringer. God HMS/K gror uomtvistelig best i et miljø hvor høykompetanse, teknologiutvikling og forutsigbarhet fremdyrkes. 

Morten Walde
Konsernsjef

Back to top