Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter november 2017

Management Letter november 2017

Produksjonskuttene i OPEC og Russland har, sammen med økende etterspørsel, ført til et oljeprisrally fra juni og frem til i dag. Prisveksten i andre halvdel av året er herunder på rundt 40 prosent. Etterspørselen etter oljeekvivalenter er samtidig forventet å vokse videre i 2018, og dermed nærme seg den magiske «100-millioner-fat-om-dagen»-streken.

Men dagens prisnivå vil fremdeles være sårbart for fremtidige forventninger til produksjonsrater. Dette er noe som allerede er innbakt i dagens prising, blant annet i form av geopolitisk risiko og gjennom rebalanseringen av markedet som OPEC aktivt har gjort gjennom produksjonskutt over tid.
Dersom kuttavtalen nå faller, vil prisnivået drives tilbake i en nedadgående spiral. Rasjonale for en slik tilnærming i OPEC er det vanskelig å få øye på. Da vil i så tilfelle den aktive rebalanseringen av markedet det siste året ha vært forgjeves. Det er derfor mer ventelig at OPEC forlenger kuttatalen fra mars 2018 og til enden av 2018 når medlemmene neste gang møtes den 30. november.
I Beerenberg forventer vi herunder at aktivitetsutviklingen på mellomlang sikt vil støttes av et oljeprisnivå i prisbåndet $55 til $65 (Brent). Vi forventer i et slikt perspektiv ikke noen ny bonanza innen konvensjonell oljeindustri, men en relativt sett attraktiv utvikling målt mot den perioden vi har sett siden oljepriskollapsen i 2014.

Den finansielle styrken, industrielle evnen og det strategiske motet til å bygge en sterk forretningsvirksomhet gjennom sykluser som Beerenberg - med eiere - har demonstrert siden finanskrisen i traff markedet i 2008, har det vært et privilegium å få delta i. Alle som har prøvd å krysse en perfekt storm, vet at det er en riktig komplisert øvelse. I dette selskapet har vi gjort nettopp den øvelsen flere ganger det siste tiåret. Hver gang har Beerenberg kommet styrket ut på andre siden, sammen med sin stab, sine eiere og oppdragsgivere. Det er selvsagt ikke noen garanti for at resultatet blir likt neste gang råvaremarkedene stuper, ettersom hver slik krise lever sitt eget liv, men noe generisk erfaring har vi dog plukket med oss på veien. De viktigste erfaringene vi har gjort er herunder fundamentale, og de er også ikke-patenterbare. Derfor deler vi villig vekk på våre erfaringer til alle som viser interesse.

Og essensen i våre erfaringer kan oppsummeres i Beerenbergs tre gylne postulater, som er enhetlig for alle, helt uavhengig av posisjon og geografisk tilknytning. Regelsettet er således likt gjeldende på operatørnivå som i konsernledelse, og fra Statfjord i vest til Samsung-verftet i øst. Regel nummer én i Beerenbergs postulat er at verdien av selskapets leveranser alltid skal oppleves som større for våre kunder enn prisen de må betale. Regel nummer to er at Beerenberg skal tjene mer penger enn vi bruker, hver dag. Regel nummer tre er at det ikke er flere regler.

Morten Walde
Konsernsjef

Relaterte artikler

Back to top