Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter juni 2017

Management Letter juni 2017

Den industrielle revolusjon 4.0 er etter hvert et kjent begrep for mange. Med den fjerde – eller industri 4.0 – menes for Beerenberg en digitalisering av produkter og tjenester. Og ikke minst hvilke muligheter det å knytte alt dette sammen både i forhold bedre tjenester og produkter, og nye tjenester og produkter, gir i fremtiden.

Det er IT, og spesielt Internett, som er den sentrale driveren i den fjerde industrielle revolusjon. Dette kombinert med kunstig intelligens som kan analysere store datamengder raskt, presist og kostnadseffektivt. Og der de tidligere industrielle revolusjonene ledet til sentralisering, tilrettelegger den industrielle revolusjon 4.0 på mange måter for det motsatte. Spesielt er denne utviklingen drevet av digitale plattformer som blir billigere, mer stabile og tilgjengelige også for små aktører. Dermed faller produksjonskosten for alle, ikke bare de største selskapene, som tidligere profiterte på stordriftsfordeler og interne synergiuttak. Samtidig har mobile smartenheter og internett tilgjengeliggjort nye tilbud til kunder i et betydelig raskere og bredere perspektiv, og på et vis som ikke er avhengig av fysisk infrastruktur eller tilstedeværelse. Vi ser tydelige eksempler på utviklingen internasjonalt. Verdier både skapes (og tapes) fortere og fortere. Mens vi i Beerenberg feirer 40 års-jubileum i 2017, jobber et av verdens største og mest verdifulle selskaper Google (Alphabet) aktivt med hvordan de skal overleve om 2 år. Dette er den nye virkeligheten. Den samme trenden har allerede truffet tradisjonell industri tungt i ”Den industrielle revolusjon 4.0”.

I en verden som spinner fortere og fortere og som blir mer og mer uforutsigbar, vil kravene til både dynamikk og langsiktig tenkning samtidig tilta. Det er selvsagt en utfordring, også for oss. Da gjelder det i mitt hode å anvende langsiktige, strategiske satsinger som  virker i markeder som både vokser og faller, som virker i globale vekstperioder og i nedturer, og som nøytraliserer geopolitiske svingninger på et mest mulig effektivt vis. I Beerenberg har vi valgt teknologi og kompetanse som viktigste instrument i så henseende. Filosofien bygger på at kvalitet selger både i gode og mindre gode tider, og bidrar til konkurranseevne likeså godt i high-end som i commodity markeder. Definisjonen av hva som er kvalitet kan dog ikke være statisk, men basert på markedets forventninger til utvikling.

I Beerenberg skal teknologi og kompetanse sikre en kontinuerlig kvalitetsforbedring innen sentrale områder som HMS/K, forutsigbarhet og kostnadseffektivitet for selskapet og dets oppdragsgivere. Vår oppfatning er at slike bevegelser aldri vil gå av moten, uavhengig av geopolitisk utvikling, markedsutvikling og øvrig samfunnsutvikling. Et slikt tankesett er egentlig mer evolusjonistisk enn revolusjonistisk hos oss, ettersom strategien har lagt fast siden 2008. Virkemidlene og tempoet i endringsprosessene blir derimot stadig mer radikale. Det gjenspeiler tempoet i det moderne informasjonssamfunnet for øvrig.

Morten Walde
Konsernsjef

Relaterte artikler

Back to top