Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter juli 2017

Management Letter juli 2017

I tider uten markedsvekst tiltar kampen om markedsandeler. I slike omstillingsprosesser er det spesielt viktig å satse på kompetanse, forskning og teknologiutvikling, som alle gir fortrinn i kampen om kundene. Selskaper, som er dynamiske og omstillingsvillige i slike prosesser, kommer ofte styrket ut av nedgangstidene. Dette til fordel for mer statiske organisasjoner, som oftere taper markedsandeler.

De siste årene har vært utfordrende for mange aktører innen oljeservice. Markedsaktivitetene har falt dramatisk, samtidig som de store strukturelle endringene, i form av konsolideringer, har latt vente på seg. I den samme perioden er kostnadsnivået i norsk olje- og gassindustri tatt betydelig ned. Dels er kostnadseffektiviseringen gjennomført ved hjelp av reduserte marginer i bransjen, dels ved at den særnorske lønnsveksten sammenlignet med resten av den vestlige verden har normalisert seg, og dels ved hjelp av kontinuerlige forbedringsprosesser.  I Beerenberg er det blant annet et dokumentert faktum at stillaseffektiviteten er forbedret med rundt 40 prosent på få år. Slike forbedringer øker åpenbart Beerenbergs konkurransekraft betydelig, og det har redusert våre oppdragsgiveres kostnadsbase (helikoptertransport, opphold og forpleining, administrative oppgaver etc) tilsvarende. I hovedsak er det inkrementelle forbedringsprosesser som har gitt de over beskrevne forbedringene for oss og våre oppdragsgivere.

I Beerenberg tror vi like fullt at det er mulig å øke effektiviseringen av våre leveransemodeller betydelig mer i årene som kommer. Digitalisering av en rekke aktiviteter, kombinert med mer utstrakt bruk av standardiserte designløsninger som i samspill tilrettelegger for større grad av industrialisering i den spisse enden, har fremdeles et uforløst potensiale over seg. I dette arbeidet er både radikale og inkrementelle innovasjonsprosesser viktige innsatsfaktorer i selskapets omfattende innovasjonsprosjekt: «Accelerate 2 Business» («A2B»).

Teknologiutviklingsprosjektet A2B inkluderer på noe sikt en relativt massiv kurs- og utviklingsprosess for mange av våre medarbeidere, hvor bruk av IT-verktøy blir en naturlig del av arbeidsdagen. Dette gjelder ikke bare for våre ingeniører, men også for selskapets teknikere og operatører i den spisse enden. Hensikten er selvsagt å øke selskapets konkurransekraft og verdiskapning, i tillegg til å skape sikre, attraktive og fremtidsrettede arbeidsplasser for våre arbeidstakere i inn- og utland. I tillegg er en viktig ringvirkning av disse bevegelsene økt forutsigbarhet og presisjon i den operative delen av verdikjeden, hvilket alltid påvirker både HMS og kvalitet i riktig retning.

I Beerenberg har vi ambisjoner om å angripe de mulighetene og truslene Industri 4.0 bringer til bordet på en fremoverlent måte. Det er en del av vårt DNA å agere slik. Den delen av Beerenbergs bedriftskultur har vi absolutt ingen ambisjoner om å endre på - som er vårt største pre i en omskiftelig verden.

Morten Walde
Konsernsjef

Relaterte artikler

Back to top