Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter juli 2016

Management Letter juli 2016

Marked

Olje og gass-selskaper trenger å gjøre betydelige investeringer i eksisterende og ny produksjonskapasitet bare for å holde produksjonen på dagens nivå. Samtidig blir de fleste av investeringene nå satt på vent eller kansellert, både i konvensjonell og ukonvensjonell olje- og gassindustri.

Mangelen på investeringer i kombinasjon med økende etterspørsel vil presse oljeprisen oppover, og vi forventer at etterslepet ansporer nye prosjektsanksjoneringer og en mer optimistisk investeringssyklus fra 2018. Det reduserte kostnadsnivået (OPEX) ved produksjon av olje-ekvivalenter, som har redusert balanseprisen betydelig, underbygger ytterligere disse bevegelsene.

 

Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivået til Beerenberg i Norge har økt  betydelig  i andre kvartal. På samme tid har selskapets aktiviteter i Asia falt, som følge av at både Ivar Aasen og Gina Krog er på tur til norsk sokkel.

Visibiliteten er, med samlede ordrereserver på 13 milliarder kroner tatt i betraktning, bra den neste tolvmåneders perioden, slik vi vurderer situasjonen i dag. Antallet registrerte forespørsler er dog på tur ned, men det er fremdeles interessante muligheter som byr seg i markedet, både i inn- og utland. Oljeprisutviklingen forventes å stimulere til økte OPEX (V&M) relaterte aktiviteter allerede i 2017, og økte CAPEX (modifikasjons- og nybyggsaktiviteter) fra 2018 i totalmarkedet.         

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Beerenberg har kontinuerlig forbedret sine HMS-statistikker over lengre tid. Herunder måles det både på proaktive og reaktive utviklingstrekk. Samtidig har produktiviteten forbedret seg markant.

Hovedårsaken er nøyaktig og god planlegging, i sømløs interaksjon med oppdragsgivere og medleverandører på de ulike anleggene og installasjonene. Det er videre, internt i Beerenberg, konsensus om at volum og produktivitet aldri skal gå på bekostning av hverken kvaliteten i leveransen eller i kundetilfredsheten våre oppdragsgivere opplever. Det er ingen motsetninger i disse ambisjonene. Snarere er de gjensidig avhengig av hverandre. 

Back to top