Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter februar 2016

Management Letter februar 2016

Marked

Oljeprisen (USD BOE) beveger seg i skrivende stund på midten av trettitallet. Dette nivået er utrolig nok opp fra leiet vi opplevde i januar. Sannsynligheten for at prisnivået holder seg under førtitallet i første halvår vil jeg beskrive som overhengende.   

 Saudi-Arabia er det største medlemslandet i OPEC. Siden midten av 2014 har oljeprisene på verdensmarkedet falt med rundt 70 prosent. Til tross for det vil Saudi-Arabia ikke innføre produksjonskutt for å stabilisere eller øke prisene. Saudi-Arabia er riktignok enig med Russland om å fryse oljeproduksjonen til samme nivå som den var på i januar 2016, dersom også andre store oljeprodusenter gjør det samme. Frysing av oljeproduksjonen til januar-nivå vil neppe bidra til å øke oljeprisene, ettersom det fundamentale problemet i oljemarkedet er en eksisterende overproduksjon av olje. Produksjonsfrys for dem som allerede overproduserer vil ikke bidra til å hjelpe markedet.

Aktivitetsnivå

På norsk sektor speiler aktivitetsutviklingen det nye oljeprisnivået. Det er herunder vanskelig for analytikerne å estimere OPEX-utviklingen presist, ettersom relativt få av de store aktørene innen vedlikehold og modifikasjoner er noterte. Jeg tror at det endelige regnskapet over aktivitetsnivået i 2015 vil vise seg å være lavere enn prognosene i dag tilsier.

 I alle fall er dette tilfellet innen MMO- og ISO-fagene, hvor min opplevelse er at prognosene i 2015 gjennomgående er for høye. Derfor kan fallet i inneværende år bli noe mykere enn antatt. Ikke fordi aktivitetene vokser, men simpelthen fordi sammenligningsgrunnlaget (2015) vil vise seg å være lavere enn dagens prognoser sier. Offentliggjøringen av regnskapstallene til de unoterte selskapene vil bekrefte eller avkrefte denne teorien.

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Kvalitet selger i både gode og mindre gode tider. Det er en teori som lever i beste velgående hos oss. I Beerenberg viderefører vi således satsingen innen kompetanse- og teknologiutvikling av selskapets ressurser

Beerenbergs målsetning er å bedre totalkvaliteten av selskapets HMS/K-leveranser, samtidig som forutsigbarheten i leveransene skal økes og kostnadene samlet sett skal reduseres. Våre oppdragsgivere vet godt at det ikke er noen motsetninger i slike målsetninger. Snarere tvert i mot er robust HMS/K, stor forutsigbarhet og høy produktivitet et sett av elementer som gjensidig er avhengig av hverandre.

 

 

Back to top