Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter September 2016

Management Letter September 2016

Markedet

Oljeindustrien som opplevde voldsom vekst i årene etter finanskrisen, har i disse tider sin dypeste nedtur siden 1990 tallet, om ikke tidligere. Råvaremarkedet har i et slikt perspektiv alltid vært syklisk. Det vil fortsette. Inntjeningen er i dag under kraftig press for operatørselskapene, som for få år tilbake leverte rekordresultater. Utviklingen har ledet til kraftige kutt i investeringer, både innen leting og produksjon. Løftekostnaden pr. produsert ekvivalent er, som en konsekvens av gjennomgripende kostkutt i industrien, samtidig ned tretti prosent på norsk sokkel. Vi forventer like fullt at $60 pr. fat må passeres for å oppleve en robust utvikling innen olje & gass. Med tanke på at alle store operatører leverer blodrøde kontantstrømmer på dagens prisnivå, følger det fortsatt stor usikkerhet med hensyn til fremtidige aktivitetsnivåer.

Aktivitesnivå

Beerenberg har vært rigget for storm en god stund. En rekke justeringer i selskapets kapasitets- og kostnadsbase er allerede iverksatt for å sikre høyest mulig grad av fleksibilitet i et turbulent marked. Og nye tilpasninger til markedsutviklingen er i disse dager i ferd med å bli implementert i konsernet. Omstillingsprosesser lik dem vi opplever i dagens olje- og gassmarked har etter min oppfatning ofte en tendens til å virke tøffe i begynnelsen, uoversiktlige i midten og logisk for alle til slutt. Slik er det også denne gangen. Høye investeringer i olje & gass industrien over en lengre periode har ført til et omfattende overskudd på tilbudssiden. Veksten i etterspørsel har ikke vært tilstrekkelig til å balansere markedet. Nedbygging av kapasitet, kombinert med kostnadskutt, vil da være det mest effektive virkemiddelet på veien til re-etablering av et bærekraftig prisnivå.

HMSK, produktivitet og forutsigbarhet

Det å overleve i den globale olje og gass industrien er i seg selv en utfordring for mange selskaper i disse tider. Det er i et slikt perspektiv ikke nødvendigvis de største selskapene som absorberer markedssvingningene best, men de mest tilpasningsdyktige. Og endringsledelse har alltid vært en del av vårt DNA i Beerenberg. Men noen gamle sannheter vil fortsatt være gyldig hos oss, helt uavhengig av markedssvingningene. Regel nummer en i Beerenberg er fortsatt at totalverdien av selskapets tjenester alltid skal oppleves som høyere enn prisen. Regel nummer to, at selskapet inntjening alltid skal være større enn utgiftene, er heller ikke opp til debatt. Og flere regler finnes det fremdeles ikke. Verktøykassen for å oppfylle målsetningene, som HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet, videreføres med uforminsket styrke.

Back to top