Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter September 2015

Management Letter September 2015

Marked

Oljeprisen har tross høy etterspørsel holdt seg i underkant av 50 dollar fatet (Brent) over de siste par månedene. Prisnivået drives ned av en tilbudsside som er preget av høye produksjonstall fra USA og OPEC. Forventninger om økt fremtidig eksport fra Iran påvirker også dagens nivå.

Det totale investeringsnivået i den konvensjonelle delen av oljeindustrien har falt markant i 2015. Riggtelling viser at antall rigger i virksomhet på skiferfeltene i USA også har falt kraftig over lengre tid. Dersom den fundamentale utviklingen i etterspørselen fortsetter å holde seg i henhold til dagens prognoser, er det vanskelig å konkludere med annet enn at oljeprisen med betydelig grad av sikkerhet skal opp. Den beste medisinen for høye råvarepriser er som kjent perioder med lave råvarepriser, som både bygger ned tilbudssiden og samtidig stimulerer etterspørselen.

 

Aktivitetsnivå

Beerenberg har, med dagens markedssituasjon tatt i betraktning, lenge vært rigget for storm. Den tradisjonelle sesongvariasjonen, kombinert med en kontinuerlig effektivisering av selskapets leveranser, betyr at Beerenberg kontinuerlig vurderer markedsrettede tilpasninger i kapasitets- og kostbasen. Tiltak som sikrer rett kapabilitet vil i denne dynamikken prosesseres i andre halvår.

Hvis vi ser det store bildet, skiller den tredje industrielle revolusjon - som vi er oppe i nå - seg lite fra de forutgående generasjonene på fundamentale områder. Det handler fremdeles om å øke den totale utnyttelsesgraden av enkeltstående innsatsfaktorer. Virkemidlene er imidlertid annerledes. I den dagsaktuelle industrialiseringen er IT, robotisering og fornybar energi viktige verktøy. Det samme er kapitaltilgjengelighet, kompetanseutvikling og teknologianvendelse. Prosessene vil endre dagens industri dramatisk. Hvis vi hever oss over de midlertidige konjunktursvingningene vil denne utviklingen føre til et høyere samlet aktivitetsnivå for dem som leder an i prosessen, også innen olje og gass.

 

HMS/K, Produktivitet og Forutsigbarhet

I Beerenberg har vi tre kjøreregler som definerer den strategiske utviklingen av selskapet. Regel nummer én er at verdien av selskapets leveranser alltid skal overstige prisen for våre kunder. Regel nummer to er at selskapets inntekter skal overstige kostnadene. Og regel nummer tre er at det ikke er flere regler.

Morten Walde
Konsernsjef

Back to top