Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter Juni 2016

Management Letter Juni 2016

Marked

Markedet Beerenberg beveger seg i er utfordrende. Råvaremarkedene har i et slikt perspektiv alltid vært turbulente. Men den siste nedturen har vært spesielt krevende å håndtere for mange aktører. Og utviklingen har vært minst like tøff for store deler av leverandørindustrien som for oljeselskapene. I Beerenberg er det, uavhengig av markedets utvikling, like fullt slik at våre grunnleggende prinsipper for drift og utvikling videreføres. Og det er den samme gamle historien som gjelder. Selskapet skal ha en kvalitet i sine leveranser som skaper intern stolthet, og som står ut i markedet. Beerenberg skal være verdensledende på HMS. Og høy produktivitet skal danne et solid grunnlag for forutsigbare leveranser. 

Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivået i Beerenberg har, etter en rolig start på året, tatt seg betydelig opp. Bevegelsene er drevet dels av ny-oppstartede aktiviteter, og dels av tradisjonelle sesongvariasjoner. Selv om det aggregerte aktivitetsnivået i norsk olje- og gass fremdeles faller, er det etter min opplevelse lysning i sikte. Høy etterspørsel, i kombinasjon med et sterkt redusert kostnadsnivå per produsert oljeekvivalent, vil øke det samlede aktivitetsnivået i et lengre perspektiv. Detter er kun spørsmål om tid. Personlig tror jeg herunder at flere tunge vurderinger i nord (Johan Castberg), på Snorre og på Mongstad nærmer seg en PUD. I tillegg er det vanskelig å forestille seg annet enn at tog to på Johan Sverdrup vil sanksjoneres, og sikre aktiviteter i enden av det første utbygningstrinnet.   

HMS/K, produktivitet og forutsigbarhet

Erfaringsmessig er det slik at god HMS/K, stor forutsigbarhet og høy produktivitet, konkurrerer minst like godt i markedet i mindre gode tider som i vekstperioder. Og behovet for nytenkning, riktig kompetanse og teknologi er aldri større enn i nedgangstider.  I Beerenberg er vi i en slik sammenheng opptatt av å se det store bildet. Og vi er relativt sikre på at det bare er spørsmål om tid før neste opptur inntreffer i olje- og gass. For oss er det viktig å holde blikket på ballen, som er markedet, og våre oppdragsgiveres behov i et langsiktig perspektiv. Ofte kan det være vanskelig å holde langsiktig fokus i raske skift for ethvert selskap. Slik er det sannelig også for oss. Da er det viktig å komme seg opp på hesten igjen så raskt som mulig. Innen HMS/K, eller kundetilfredshet for den saks skyld, er det som kjent ikke gårsdagens resultater som teller, alt handler om morgendagen!

Back to top