Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter mai 2018

Management Letter mai 2018

Etter 24 år i olje- og gass er det én karakteristikk som framfor alt definerer denne industrien for meg. Og det er den ekstreme dynamikken bransjen avkrever av alle aktører som har til ambisjon å levere forutsigbart til sine omgivelser. Det være seg til medarbeider, oppdragsgiver, leverandør eller i et aksjonær-perspektiv. Årsaken til at oljeservice er blitt så dynamisk er herunder åpenbar - og styrt av tyngdekraftens naturlover. Olje- og gassprisene er, som del av råvaremarkedene, utpreget volatil. Det har de alltid vært, og det vil de alltid være.
.
Garantert er det også slik at denne forutsetningen om å takle tempo, vekslinger og svingninger bare vil øke i fremtiden, og etter hvert også innbefatte all industri. Det er hva jeg fundamentalt legger i industri 4.0. I Beerenberg feiret vi - i et slikt perspektiv - vårt 40 års jubileum i fjor. Mens Amazon, verdens snart raskest voksende og høyest verdsatte børsnoterte selskap, samtidig drøftet hvordan de skal utvikle seg fort nok til å kunne overleve om 2 år. Internett og sosiale medier er motoren i den nye industrielle revolusjonen (4.0). Deling av informasjon, sømløs tilgang til markeder og redusert ressursbehov i teknologiutviklingen, setter helt nye krav til aktørene som vil være i front. Det er derfor ikke lenger slik at de tradisjonelt store som VW, Dow Chemicals og Glencore, nødvendigvis leder an utviklingen. Det er mer lettbeinte selskaper som Amazon, FB og Apple som nå vokser raskest, og er høyest verdsatt. Dette fordi man ikke lenger har behov for salgskontorer over hele verden (les; netthandel) og man trenger ikke stor R&D-hus (les informasjonsdeling på nett) eller kapitalkrevende innovasjonsprosesser (les disruptive innovasjoner) for å drive butikk. Darwins teori om at det ikke er de sterkeste, men de mest tilpasningsdyktige som overlever, har i et slikt perspektiv aldri vært mer aktuell enn i dag, er min påstand.
.
Det er i slike brytningstider viktig å sitte langt fremme på stolen. Og det mest kompliserte jeg vet om i disse tider er simpelthen å sikre transparens. Vi må være i stand til å avgi (og innhente) stadig større mengder informasjon, i et høyere tempo, og med bedre presisjon. Dette er komplisert. Både fordi verden spinner fortere og fortere, og fordi de kommende generasjoner vil stille helt andre krav til informasjonsutveksling enn dagens. Ingen av dem som vokser opp i dag har ventet mer enn sekunder på informasjonsoppdateringer. Et fåtall av de medarbeiderne vi rekrutterer i dag har noensinne sett på lineær-TV eller lest papiraviser. Fordi slike medier er for trege, for lite tilgjengelige og for kostbare. 
.
En sammenheng som jeg herunder har observert i løpet av en kort mannsalder i denne industrien, som sannsynligvis også er av like universell karakter som kravene til dynamikk, er at de som oppleves som trege, utilgjengelige og kostbare, lever på lånt tid. Derfor bruker vi mye tid på informasjon, kommunikasjon og kunnskapsdeling Beerenberg. Ikke fordi det er fancy eller moderne, i alle fall ikke først og fremst derfor. Men simpelthen fordi det å være best på toveis kommunikasjon og informasjonsdeling er en forutsetning for å overleve i fremtidens informasjonsdrevne verden. 

Morten Walde
Konsernsjef

Back to top