Skip to Content Skip to Navigation

- Man må se fram til endringer

- Man må se fram til endringer

MER EFFEKTIVT: VI KAN KLARE Å OMSTILLE OG ENDRE OSS YTTERLIGERE SLIK AT VI FINNER NYE MÅTER Å BRUKE BLANT ANNET DIGITALISERING OG ROBOTISERING FOR Å GJØRE ARBEIDET MER EFFEKTIV. SAMTIDIG KAN VI BENYTTE KOMPETANSEN VI UTVIKLER OGSÅ UTENFOR OLJE & GASS, FORTALTE PROSJEKTDIREKTØR MARK WILDON UNDER BEERENBERG-SEMINARET. FOTO: MAGNUS SKREDE

- For å takle framtiden må selskapene i vår industri glede seg over at det kommer til å bli endring, fortalte prosjektdirektør Mark Wildon i Shell da han - under Beerenberg-seminaret - snakket om hvordan nettopp Shell forbereder seg på framtiden.

- I de kommende årene vil flere folk få tilgang til energi og få en høyere levestandard. Samtidig må vi ta klimaendringene på alvor. Derfor må vi ta i bruk kunnskap, innovasjon og ny teknologi for å utvinne mer og renere energi, forteller Mark Wildon, som legger til at Shell bruker en milliard dollar globalt på forskning hvert år som i stor grad er rettet mot å finne bedre løsninger innenfor renere energi. Energigiganten samarbeider både med andre bedrifter i tillegg til forskningsinstitusjoner. Både NASA og teknologisenteret på Mongstad er blant samarbeidspartnerne.

UTVIKLING AV FRAMTIDENS ENERGI
- Energibehovet i verden forventes å dobles frem mot år 2100. Og det er en stor utfordring, både for samfunnet og for Shell å produsere mer energi og mindre CO2. Et skifte i energisystemet er ikke noe nytt. De første 80 årene i forrige århundret beveget vi oss kun mot olje og gass, samt atomkraft. I dette århundret ser vi at fornybar energi blir en framtidig bærebjelke i det globale systemet, som beveger seg mot et 0-utslippssystem. Per i dag står olje og kull tilsammen for ca. 80% av verdens energibehov. Fornybar energi står for ca. 4%, og ca. to tredeler av det kommer fra vannkraft. Vi i Shell tror at fossilt brensel, med karbonfangst og lagring, kommer til å representere ca. 25% av energibehovet i framtiden, og fornybar energi kommer til å vokse til ca. 40% innenfor totalbehovet, sier Wildon. For å møte denne virkeligheten har Shell blant annet kjøpt opp British Gas og blitt verdens største aktør innen LNG. Norge er verdensledende innen bruk av LNG for skipstrafikk, og det er mer enn 50 skip i Norge som kjører på naturgass. - LNG reduserer utslippene med 80-90 % sammenlignet med olje og gass. Partikkelstøv reduseres dessuten med nærmest 100 % og drivhusgassene blir redusert med 20 – 30%. Shell er også inne i prosjekter med fornybar energi, og har investert i flere vindkraftprosjekter i både Nord-Amerika og Europa. Ganske nylig har også selskapet engasjert seg i hydrogen-forsyning i Tyskland, og startet arbeidet med å etablere 400 stasjoner innen 2023 for å forsyne biler med hydrogen.

DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN HAR ENDRET SHELL
Shell bruker ny teknologi innenfor drift og vedlikehold på anleggene, i tillegg til å finne nye prosjekter og gjennomføringen av disse. - En av våre største utfordringer er å finne og utvikle nye ressurser innen olje og gass. Den digitale revolusjonen har blant annet bidratt til at vi har fått rimeligere sensorteknologi, noe som, kombinert med økt datakapasitet, gjør det mulig å samle store mengder seismikkdata. For eksempel har Shell utviklet og testet et autonomt undervannsinspeksjonsfartøy, som beveger seg mellom forhåndsinnstilte lokasjoner. Fartøyet registrerer seismiske signaler som brukes til å produsere en ny form for visualisering av data. Dette gjør våre geologer bedre i stand til å finne ressurser. - Jeg blir optimistisk med tanke på framtiden når jeg tenker på hvordan bransjen har utviklet seg, siden vi startet utvinningen i Nordsjøen og fram til i dag –ikke minst takket være utvikling og bruk av ny teknologi. Vi kan klare å omstille og endre oss ytterligere og finne nye måter å bruke blant annet digitalisering og robotisering på som gjør arbeidet mer effektivt. Samtidig kan vi benytte kompetansen vi utvikler, også utenfor olje og gass, noe som gjør at vi går en spennende framtid i møte.

Relaterte artikler

Back to top