Skip to Content Skip to Navigation

- Løser en av de største utfordringene med tunnelsikkerhet

- Løser en av de største utfordringene med tunnelsikkerhet

Vekker interesse: Den nye miljøvennlige vann- og frostsikringsløsning for tunneler ble for første gang installert i en tunnel i slutten av april. Her er representanter fra Bane Nor, Nye Veier og Statens vegvesen på befaring med Beerenberg. 

Nylig ble Beerenbergs nye miljøvennlige vann- og frostsikringsløsning montert i en jernbanetunnel på Bratsbergbanen i Telemark med Bane Nor som oppdragsgiver.  
- Produktet har potensiale til å løse flere av utfordringene med oppgradering av tunneler innen både jernbane og vei, forteller Geir Harris i Beerenberg. 

Det var i helgen 17.-18. april at Beerenberg for første gang installerte den miljøvennlige vann- og frostsikringsløsningen i en tunnel. Pilotprosjektet ble utført på Bratsbergbanen i Telemark i en eldre jernbanetunnel, i normal drift, der det er store utfordringer med fukt. Det er kontinuerlig dryppende vann på kjøreledningen i tunnelen, som resulterer i at Bane Nor har mye arbeid med fjerning av is på vinterstid. Ved siden av at Bane Nor var på befaring, kom også representanter fra Nye Veier og Statens vegvesen.    
 
- Vi opplevde at representantene fra disse tre viktige aktørene var interesserte, forteller Kjetil Stöckel-Kvamme i Beerenberg, og legger til at Bane Nor allerede har startet å planlegge det neste prosjektet med Beerenbergs løsning innen vann- og frostsikring. 
 
- Dette er et lite gjennombrudd. En sak er ha en løsning som alle synes virker bra og fornuftig, men uten å ha den reelt montert så mangler det en viktig referanse. Den har vi fått på plass nå, sier Geir Harris. 

 
Bildet er fra monteringen i tunnelen på Bratsbergbanen. 

Enormt marked 
Det totale markedet for oppgradering av tunneler i Norge er enormt. Innenfor vei står man foran store nasjonale utbedringsprosjekter, og dette dreier seg i hovedsak om brannsikringstiltak, hvor oppgradering av eksisterende vann- og frostsikring utgjør en stor andel. Altså, innenfor området Beerenberg tilbyr løsninger.  
- Samtidig er kostnadene og gjennomføringsmetodene knyttet til de konvensjonelle løsningene så enorme at Norge allerede er 6-7 år bak tidsskjemaet. Samfunnet har rett og slett ikke kapasitet til å gjennomføre den nødvendige oppgraderingen slik løsningene har vært frem til nå. Derfor er det et stort behov for løsninger som både er mer miljøvennlige og har lavere kostnadsramme, sier Geir Harris.  

Vesentlig miljøgevinst 
Løsningen Beerenberg har utviklet er en ubrennbar isolasjonsmatte for vann- og frostsikring, som er bestandig mot mekaniske og kjemiske belastninger. Samtidig er det et miljøvennlig og svært vedlikeholdsvennlig produkt med enkel montering.


Geir Harris i Beerenberg

Det gir derfor en stor miljøgevinst å ta i bruk Beerenbergs produkt sammenlignet med konkurrerende løsninger på markedet.  
- Konservativt anslått vil reduksjonen av CO2 fotavtrykk for materialer være på rundt 60 prosent. I tillegg gir vår løsning ytterligere redusert miljøbelastning fra transport og maskinbruk, grunnet lav vekt og transportvennlig utforming samt installasjonsmetode, forteller Geir Harris.  

Skreddersydd for tunneler 
Den eksisterende løsningen som har blitt benyttet i de aller fleste tunneler i dag består av at man bruker PE-skum som frostisolering og som deretter dekkes med sprøytebetong.  
- Denne løsningen er dessverre svært brannfarlig, og det er årsaken til at vi i Beerenberg så behovet for å utvikle en ny løsning, basert på materialer utviklet for olje- og gassbransjen. Vi ønsket å skreddersy et produkt til tunneler som ikke bidrar til brann og røykutvikling. dette burde vært en selvfølgelighet i tunneler som har begrensede evakueringsmuligheter og ventilasjon, sier Geir Harris.
  

Kjetil Stöckel-Kvamme i Beerenberg
 
- Og i tillegg er det jo dessuten en rekke andre fordeler med vår løsning, som redusert isolasjonstykkelse, gjennomføringstid og kostnader for prosjektet. Videre er løsningen svært reparasjonsvennlig, som gir reduserte driftskostnader, supplerer Kjetil Stöckel-Kvamme.  

Back to top