Skip to Content Skip to Navigation

Livreddende regler for Beerenberg-ansatte

Livreddende regler for Beerenberg-ansatte

Marita Kalve Skogen er beredskapsleder og fagansvarlig sikkerhet, sikring og risiko i Beerenberg

Beerenberg har nå innført livreddende regler for å bidra til at samtlige ansatte i selskapet har gode holdninger for egen og andres sikkerhet. 

Livreddende regler er basert på et initiativ i regi av IOGP, som er en sammenslutning av operatørselskapene. 

I tidsperioden fra 2008 til 2017 opplevde en hele 376 dødsfall internasjonalt i olje og gass industrien. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet et sett Livreddende regler knyttet til de største fareområdene i industrien som er felles for alle, uavhengig av hvilke kunder en jobber for.

Reglene er illustrert i plakatformat som skal kan henges opp på arbeidsplassen som en livsviktig påminnelse. I løpet av de to kommende ukene skal dette rulles ut for alle Beerenberg ansatte.

Marita Kalve Skogen er beredskapsleder og fagansvarlig sikkerhet, sikring og risiko i Beerenberg og har ledet dette arbeidet internt. Hun forteller om hvorfor dette er så viktig for alle ansatte:

Hva er Livreddende regler?
Vi har klare retningslinjer for trygt arbeid, Livreddende regler er en påminnelse om at vi alltid tenker sikkerhet først, og aldri går på akkord med det. Reglene er enkle å forstå og det er lett å koble dem til våre aktiviteter.

Under utrulling på hovedkontoret til Beerenberg tidligere i denne uken ble spesielt bilkjøring snakket om, da det er den mest aktuelle regelen for kontoransatte. Samtidig delte vi også ut reflekser slik at vi er rustet til høstmørket. 

Hvorfor har vi implementert Livreddende regler?
Hovedmålsettingen er å redde liv og unngå alvorlige ulykker. Vi ønsker at samtlige skal bidra til å utvikle gode holdninger for egen og andres sikkerhet, slik at vi får alle våre ansatte trygt hjem, hver dag.

Hvordan skal vi bruke Livreddende regler?
Vi ønsker at Livreddende regler skal tas i bruk som en del av jobbplanlegging og risikovurdering før oppstart av arbeid og håper at bruk av reglene bidrar til å bedre vår risikoforståelse, enten det er i arbeid eller på fritiden.

Back to top