Skip to Content Skip to Navigation

Kvalitet krever godt lagarbeid

Kvalitet krever godt lagarbeid

Godt lagarbeid: Jurgis Radavicius (formann), Markus Seppänen (QC), Lukasz Scienski, Pawel Surge, Grzegorz Obrzut, Tomasz Radomski, Dimitrij Dostian, Nils Halvor Berge (Site manager) og Thor Helge Larsen (Disiplinleder). Foto: Ole Klemsdal 

Etter 30 år i bransjen synes Thor Helge Larsen det fortsatt er like spennende med store og krevende isoleringsprosjekter. Løsningen for å skape suksess er å sørge for at alle medarbeiderne har eierskap til prosjektet.

Isolasjonsdelen av Nyhama-utbyggingen er omfattende både i størrelse og faglig innhold. 

– Siden jeg begynte med isolasjon på midten av 1980-tallet har fagfeltet blitt mer komplekst. I den senere tid har det blant annet kommet flere nye isolasjonsklasser innen brann- og kuldeisolering. Dette gjør arbeidet interessant og utfordrende, samtidig som det bidrar til langt flere muligheter, forteller leder for Beerenbergs isoleringsaktivitet på Kværner Stord, Thor Helge Larsen. 

Dagens isolasjonsarbeid er både krevende for operatørene, som utfører arbeidet, og teamet som skal tilrettelegge for gode arbeidsforhold.

– Prosjektarbeid som dette er lagspill, og her på Stord har Beerenberg et fantastisk lag med dyktige medarbeidere der alle drar i samme retning, forteller Site Manager Nils Halvor Berge, og legger til at oppskriften på suksess er kombinasjonen mellom god planlegging, plukke det rette laget, rett arbeidsmetodikk og god oppfølging. 

Når B besøker Kværner Stord i midten av mai 2015, er isoleringslaget til Beerenberg i gang med brann- og kuldeisolering av to separatortanker (ca. 10 meter høye og 3,5 meter brede). 

– Dette er jobber som fordrer høy grad av presisjon. Spesielt innen kuldeisolering kan det rett og slett ikke forekomme unøyaktigheter.  Derfor er det avgjørende at både formenn og 
operatører kjenner jobbpakken sin ut og inn, forteller Larsen, og fremhever i den forbindelse den gode relasjonen mellom produksjonen og ingeniørteamet som utarbeider jobbpakkene.

– Er formannen usikker på noe, er ikke veien lang til ingeniøren som har utarbeidet jobbpakken. I tillegg er det spesialister i Beerenberg som 
faktisk har utarbeidet flere av de nye isolasjonsklassene. Derfor er det aldri lang vei til kilden. Dette skaper en trygghet som bidrar til at arbeidet blir utført trygt, effektivt og med høy kvalitet.  

Senere vil det komme flere separatortanker og enda flere rørledninger å isolere. 

– Aktiviteten vil trappes opp fra sommeren av og ut året. Da vil vi gå fra et arbeidslag på seks operatører til å bli over 30. Rundt 50 000 arbeids-timer vil bli brukt totalt sett innen isolering her på Stord fra oppstarten i oktober 2014 til prosjektet avsluttes i løpet av året, forteller Nils Halvor Berge.

Back to top