Skip to Content Skip to Navigation

Kuttet beina av Valhall

Kuttet beina av Valhall

Prestisjefylt decomprosjekt: Beerenberg har utviklet en metode for å kunne utføre komplekse kuttejobber på en enkel måte ved hjelp av kombinasjonen diamantvaierkutting og tilkomstteknikk, noe som nylig ble demonstrert på Valhall.

Sannsynligvis sommerens mest spektakulære løft ble utført da Valhall QP topside ble heist opp fra sin mangeårige plass på sokkelen og fraktet til land. Beerenberg hadde allerede kuttet plattformbena to måneder tidligere.   

Selve løftet av Valhall QP topside tok kun 9 sekunder – fra det stod på sine egne bein til det ble tatt hånd om av Allseas spesialskip Pioneering Spirit. Forut for løftet var det flere måneder med planlegging der Aker Solutions i samarbeid med Allseas hadde hovedansvaret for selve gjennomføringen av prosjektet, mens Beerenberg stod for den viktige jobben med å kutte beina. 
- For at de 9 sekundene skulle bli vellykkede så måtte kuttingen av plattformbeina ha blitt gjort på en ordentlig måte, smiler Sverre Brufladt, leder for ECT - Beerenbergs avdeling som gjennomførte oppdraget.  

Beerenbergs medarbeidere heist ned til kuttstedet.
 
Vekten var hovedutfordringen  
Planleggingen av jobben startet allerede i fjor sommer. Og tidlig i prosessen ble det laget et testkutt ved Beerenbergs verksteder der både fagfolk fra Allseas og Aker Solutions deltok.  
- Hovedutfordringen var å kutte med en vekt på 3800 tonn, noe som i seg selv er krevende. Vekten på plattformen kan gjøre at beina presses ned i bak-kant av kuttet, som vil skape vanskeligheter med gjennomføringen av det resterende kuttet, forteller Brufladt.  

Samtidig var det en faktor som gjorde kuttet enda mer komplisert. 
- Siden plattformen fortsatt skulle bli stående på egne bein i nesten to måneder etter at kuttene var utført, måtte vi sikre at de ville stå stødig uansett vær. Allerede i tidlig planleggingsfasen hadde Allseas valgt kasteleringskutt som metode (se bilde, merk at kastelering kommer av det engelske castle, altså at kuttet ser ut som en borg).

Dette medførte hele ni innstillinger på vaieren under selve kuttingen. Når det i tillegg ble utført med tilkomstteknikk, måtte vi ta i bruk hele spekteret av kompetanse, sier Sverre Brufladt, som fremhever at Beerenbergs erfarne medarbeidere både har tung mekanisk erfaring og klatrebakgrunn.
 

 
Gjør komplekse operasjoner enklere 
Løsningen Beerenberg falt ned på var å designe og bygge en spesialtilpasset jigg med pre innstilt hjuloppsett. Dermed kunne operasjonen gjøres både enkelt og raskt.  
- Gjennom kombinasjonen tilkomstteknikk og diamantvaierkutting har Beerenberg mulighet til å utføre komplekse kuttejobber på en enkel måte. Selve jiggen ble heist ned til kuttstedet kun seks meter over havnivået, mens en del av de andre enhetene som er nødvendige for å operere jiggen, som for eksempel strømforsyningsenheten, var plassert på nedre dekk. Jiggen var dessuten designet slik at den kunne heves ved dårlig vær.
 

 

Oppdraget ble utført som planlagt. Beerenberg hadde ni personer på jobben i 16 dager med kompetanse innen mekaniske fag og tilkomstteknikk. 
-Med dette prosjektet har vi bevist at vi kan utføre store og komplekse decmo-prosjekter med god kompetanse både innen design, planlegging, egineering, metode og gjennomføring, sier Sverre Brufladt i Beerenberg. 
  

Prosjektets hovedkontraktør er også fornøyd. 
- Teamet til Beerenberg har utført oppdraget på en utmerket måte. Jeg vil spesielt fremheve den effektive og HMS-sikre utførelsen av selve kuttingen av plattformbeina på Valhall QP topside, noe som er av stor verdi for dette prosjektet, sier Huib Oosterveld, Sr. Project Manager i Allseas. 

- Vi sitter på en kompetanse slik at vi kan gjøre ting på en enkel måte via tilkomstteknikk, løft og metode. Vanligvis får vi plass til alt utstyret i en kontainer og er også på denne måten enkle å ha med å gjøre, sier Sverre Brufladt i Beerenberg. 

Selve jiggen er enkel å håndtere. Den har blitt spesiallaget ved Leirvik AS til dette oppdraget etter design av Beerenberg. Her blir den heist ned ved hjelp av tilkomstteknikk.  

Back to top