Skip to Content Skip to Navigation

Konkurrerer om årets LEAN-prosjekt!

Konkurrerer om årets LEAN-prosjekt!

Beerenberg er for andre året på rad nominert til Årets Leanprosjekt. Vinneren kåres på Leankonferansen 6. november i regi av Lean Forum Norge.

- Vi konkurrerer om tittelen med forbedringsprosjektet som er gjort på Grane fra slutten av november 2017. Dette er et imponerende forbedringsarbeid i forhold til planlegging, kvalitet i jobbpakker, materialflyt, og ikke minst ledelse og arbeidsutførelse offshore. Denne forbedringen er ingen tilfeldighet, og ble gjennomført med utgangspunkt i verdistrømsanalyse hvor potensielle forbedringsområder ble identifisert, forteller driftsleder Ole Christian Thømt (foto).   

 
Gjennomføringen av årets CUI-program på Grane kan blant annet vise til vesentlig reduksjon i avvik på materiell, forbedret gjennomføringsgrad og forbedret produktivitet. Prosjektet er et godt eksempel på at en systematisk tilnærming til forbedringsarbeidet, og et godt samarbeid i alle involverte roller gir resultater.  
 
Klikk her for å lese om konkurransen, og om øvrige finalistene.  

Konkurrerer om årets LEAN-prosjekt!

Back to top