Skip to Content Skip to Navigation

Jobber med å redusere miljøavtrykket

Jobber med å redusere miljøavtrykket

- Klimaendringer er en av de største utfordringene i vår tid, og vi ønsker som selskap å bidra til et mindre miljøavtrykk gjennom fokus på de miljøpåvirkningene som er en del av vår virksomhet, sier Linda Aumo som leder den tverrfaglige gruppen for ytre miljø. 
På bildet (fra høyre): Harald Haldorsen, Kristian Henriksen, Geir Harris, Linda Aumo, Ole Klemsdal og  Adrian Christian Haaland. I tillegg er Ole Agnar Havn medlem av gruppen.  

Beerenberg etablerte tidligere i år en tverrfaglig arbeidsgruppe, der hovedformålet er å finne måter selskapet kan begrense sitt fotavtrykk på det ytre miljøet. 

Beerenberg har i mange år vært ISO-sertifisert i henhold til 14001, som er en anerkjent standard for miljøstyring. Bærekraft er dessuten et av de strategiske satsningsområdene i selskapet samtidig som dette  har vært et kontinuerlig forbedringsarbeid over tid.  
- For 2021 har vi valgt ut tre områder som gruppen skal jobbe med. Dette er å identifisere arbeidsmetoder som kan bidra til en bærekraftig utvikling, ta i bruk ny teknologi for å redusere miljøavtrykket og utvikle miljødatablader på produktene våre, forteller Linda Aumo fra HMSK-avdelingen som leder den tverrfaglige arbeidsgruppen.  

Kartlegger arbeidsmetodikken 
Linda Aumo ser stor nytte av å jobbe tverrfaglig i den nyopprettede gruppen der medlemmene både er fra prosjekt, produktavdeling, markedsutvikling samt andre funksjoner.  
- Det er klart at denne måten å jobbe på gir større fokus og mer gjennomslagskraft i hele virksomheten enn om arbeidsgruppen utelukkende hadde bestått av fagpersonell innen ytre miljø.  

Et av initiativene som allerede er igangsatt er å se på arbeidsmetodikken i forbindelse med overflatearbeidet.  
- Selskapet har kartlagt miljøavtrykket i forhold til utslipp av CO2 og mikroplast. Samtidig er det også sett på hvilken belastning ulik arbeidsmetodikk har for våre ansatte som skal utføre arbeidsoppgavene. Det handler om å få oversikt og velge de løsningene som er best for det ytre miljøet samtidig som det ikke øker belastning eller gir andre negative konsekvenser, sier Linda Aumo.  

Utnytter teknologi 
Et annet område er å se hvordan selskapet kan utnytte ny teknologi.  
- Her også er det allerede flere pågående prosjekter, slik som robotene SpiderJet og Icarus som samler opp avfall i et lukket system. Dette er verktøy som nå er tatt i bruk i overflatearbeidet. Vi ser også på elektrifisering og gjenbruk, ved siden av andre aksjoner. På dette området, og for så vidt på alle områder, har vi dessuten et stort ønske om å motta tips og forbedringsforslag fra våre egne ansatte på tvers av organisasjonen, forteller Aumo.  
 
Beerenberg har også produktserien Benarx®, som vil være gode bidragsytere i prosjekter når det kommer til bærekraft.  
- Her er vi i gang med å utarbeide datablader (enviromental impact datasheets) som forteller hvilke miljømessige fordeler produktene har.  

Løfte frem gode tiltak 
En av målsetningene med gruppen er dessuten at den bidrar til at selskapet internt har en samlet oversikt over hvilke bærekrafts-initiativer som er på gang  
- Beerenberg har aktiviteter ved en rekke installasjoner og anlegg som ligger geografisk langt fra hverandre. Det kan det være utfordrende for en som jobber i et prosjekt å ha oversikt over alt det gode arbeidet som gjøres i andre prosjekter i selskapet.  Derfor ønsker arbeidsgruppen for det ytre miljø å løfte frem gode tiltak som har blitt innført i enkelte prosjekter slik at andre prosjekter kan lære og se om også de kan innføre samme eller tilsvarende.  
 
Som eksempel på et godt initiativ forteller Aumo at en arbeidsleder meldte inn at det var unødvendig å inkludere plastlokk når plastspann ble bestilt, siden disse plastlokkene uansett bare ble kastet. Denne enkle tingen, har bidratt til å redusere plastforbruket til Beerenberg. Og nettopp de tilsynelatende små tingene er det viktig å ha fokus på, for slike tiltak hjelper både miljøet og reduserer kostnader.  
- Potensielt ser vi på hele spekteret av tiltak som kan redusere vårt klimaavtrykk, sier Linda Aumo.  

Relaterte artikler

  • Skal benytte robot på Troll B og Sleipner A

    Beerenberg har blitt tildelt et nytt oppdrag der en bærekraftig gjennomføringsmetodikk ved bruk av ny teknologi er sentralt.

  • Nøkkelen til en bærekraftig utvikling

    Norway has built the world’s cleanest industry using renewable energy and is a key contributor to reducing global greenhouse gas emissions.
    “We must not forget that Norwegian Oil and Gas has amassed a vast amount of expertise, and I believe this is the secret to sustainable development,” says Kristian Henriksen, a Beerenberg engineer and ambassador for the Federation of Norwegian Industries’ ongoing Norske Bærekrefter campaign.

Back to top