Skip to Content Skip to Navigation

Jobben min: Utrolig motiverende at olje- og energiministeren ble engasjert

1.Kan du si helt kort hva som er den viktigste oppgaven din?

Nå for tiden er nok den viktigste oppgaven min det arbeidet som gjøres i forhold til standardisering og digitalisering av metoder knyttet til en del av produktene bedriften leverer. Utover dette er arbeid i 3D-verktøy for design og konstruksjon en viktig del av mine arbeidsoppgaver.

2.Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Jeg jobber i hovedsak på kontoret i Benarx Solutions. En vanlig arbeidsdag kan bestå i alt fra å lage 3D-modeller og tegningsunderlag av isolasjonsløsninger til spesifikke prosjekter, gjøre styrkeberegninger i FEM-analyseverktøy, til å lage rapporter og prosedyrer knyttet til interne og eksterne formål. I tillegg til å yte generell teknisk støtte knyttet til produktene våre.

Den senere tiden har fokuset i hovedsak dreid seg om pilotprosjekter og utviklingsarbeid knyttet til 3D scanning og autogenerering av standardiserte design for isolasjonskasser.     

3.Det var kanskje ikke en helt vanlig arbeidsdag for deg når du stod på stand for Benarx på Beerenberg sitt fagseminar?

Hehe, nei det var det ikke. Arbeidsdagene mine består normalt sett ikke av kontakt med kunder og samarbeidspartnere – og spesielt ikke politikere og andre representanter fra offentlige myndigheter! Men, det var veldig interessant å høre sentrale og profilerte personer i oljebransjen og andre deler av næringsliv og offentlighet sine synspunkter på den industrielle revolusjon 4.0, og hvordan digitaliseringen vil endre spillereglene i samfunnet og næringslivet for øvrig.

4. Hvordan var det å vise frem Benarx teknologi og innovasjoner til olje- og energiminister Terje Søviknes?

Det er naturligvis utrolig motiverende og spennende å se at de løsningene og innovasjonene som gjøres i Benarx vekker interesse og engasjement selve hos olje- og energiministeren. Han virket oppriktig interessert i metoden knyttet til 3D-scanning og design. Han fulgte aktivt med under demonstrasjonen som ble gjort, og kom også med oppfølgingsspørsmål knyttet til metode og teknologi. Inntrykket mitt er at dette er den type teknologi han ønsker å se mer av, og at arbeidet det nå satses på i Beerenberg / Benarx er helt i tråd med de innovasjoner som er nødvendige for en bedrift å gjøre for å møte morgendagens krav til en teknologibedrift i olje & gass-sektoren.

5. Hvilke utfordringer pleier du å møte i jobben din?

Jobben min består i alt fra å løse konkrete problemstillinger ved hjelp av ingeniørfaglige tilnærminger til å lage illustrasjoner og tegninger til bruk i tilbudssammenheng eller for å promotere våre løsninger. Utfordringene er i hovedsak knyttet til å kombinere teoretisk, kreativ og praktisk tenking. Dette er en typisk problemstilling i en ingeniørrolle, der man ofte havner i en klemme mellom det som er teoretisk mulig, og det som er praktisk gjennomførbart – og ikke minst fornuftig sett fra et økonomisk perspektiv.
6. Beskriv drømmedagen på din jobb?

En hektisk hverdag preget av engasjement for arbeidsoppgavene er en god dag på jobb! Og naturligvis omgang med gode kollegaer.

7. Sist men ikke minst, hvorfor valgte du akkurat denne jobben?

Jeg begynte i Beerenberg etter å ha gjennomført Teknisk fagskole i 2012, da med teknisk tegning og design som hovedoppgaver i bedriften. Siden den gang har jeg tatt ingeniørutdanning parallelt med jobben min i Beerenberg/Benarx, og jeg skrev i den forbindelse bacheloroppgave for bedriften om standardisering og digitalisering knyttet til våre isolasjonskasseløsninger. Denne kombinasjonen har nok vært delaktig i at jeg har de arbeidsoppgavene jeg har i dag. For meg er det viktig at bedriften jeg jobber i utviser fleksibilitet og er opptatt av kompetanseheving hos den ansatte, og det har absolutt Beerenberg/Benarx innfridd på for min del!

Relaterte artikler

Back to top