Skip to Content Skip to Navigation

Jobben min: Jeg liker utfordringer samt å bli utfordret

1. Fredag 30. juni kl. 17.02 ble målet om produksjonsstart på Gina Krog oppnådd, kan du si helt kort noe om Beerenberg sin rolle for å nå denne viktige milepelen?
Beerenberg har vært en stor og viktig bidragsyter i arbeidet med å koble opp Gina Krog, og gjøre den klar for produksjon av olje og gass. I den mest hektiske perioden har vi vært oppe i nærmere 190 posisjoner offshore. Nå i sluttfasen er den største arbeidsstyrken knyttet opp mot isolasjon. Vi har underveis jobbet i et integrert team sammen med Aker Solutions og Statoil. Dette har fungert utmerket, og tilbakemeldinger fra kunden på det arbeidet Beerenberg har utført er meget bra. Min påstand er at Beerenberg igjen viser at å levere Beyond Expectation ikke bare er vår visjon, men også er slik vi oppfattes av våre kunder.

2. Hva vil du beskrive som dine viktigste oppgaver i din rolle?
Min viktigste oppgave er å gjøre min del for at målene for prosjektet blir oppnådd. Det er en forutsetning at økonomiske målsetninger oppnås, samtidig som at vi gjennomfører oppdraget med gode HMS–resultater for at vi skal kunne kalle det for et vellykket prosjekt. For å få til dette må min stilling blant annet sørge for at forhold ligger til rette for at formenn og operatører kan ha en mest mulig effektiv arbeidsdag slik at produksjonen flyter bra, og HMS-arbeidet er i fokus.

3. Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?
En vanlig arbeidsdag starter med morgenmøte 06:30 med Aker Construction Manager, Statoil HUC Manager og alle Aker/Beerenberg supervisorer og formenn. Her blir viktige meldinger angående HMS og produksjonsmessige utfordringer for dagen gjennomgått. Deretter deltar jeg på Toolbox-møtene (kort prat om miljø og sikkerhet) som formenn kjører for de forskjellige disipliner. Dagen videre går bl.a. til «Velkommen om bord» samtaler med nytt personell (Vi mobiliserer nytt personell hver dag, hele uka), møter med kunde for samhandling og rapportering i forhold til planer og framdrift på jobber, kontroll og godkjenning av timelister, daglig hav/land møte med vår prosjektledelse på land, følge opp og støtte formenn og vårt øvrige ledende personell i de problemstillinger som måtte oppstå. Et annet viktig element i min arbeidsdag består i å være så mye som mulig ute i felt for å være inkluderende i alle deler av Beerenberg sin daglige arbeidsutførelse.

4. Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Utfordringene er at i et HUC-prosjekt (koble opp og klargjøre plattform for produksjon) så vil det ofte oppstå situasjoner som gjør at vi ikke kan utføre arbeid i henhold til plan. Beslutninger må derfor tas på kort varsel for at vi skal kunne levere i henhold til kundens vekslende bestillinger. I slike situasjoner er det viktig å «Skynde seg langsomt» slik at ikke noe arbeid blir igangsatt før man har forsikret seg om at utførelsen kan gjøres på en trygg måte for våre operatører og er i henhold til prosedyrer, spesifikasjoner og retningslinjer.

5. Beskriv drømmedagen på din jobb?
En god dag på jobben for meg er når prosjektet har en bra timefangst, med god inntjening og ingen uønskede hendelser.

6. Sist men ikke minst, hvorfor valgte du akkurat denne jobben?
Gjennom mange år i Beerenberg har jeg hatt ulike oppgaver på forskjellige prosjekter. Jeg liker utfordringer, og å bli utfordret. Når jeg fikk tilbud om å bli med på Beerenberg sitt lag for å utføre Hook-up på Gina Krog var valget selvsagt for meg. Her har vi en hektisk hverdag, med store forventninger til ens prestasjoner fra ulike hold. Dette gjør at jeg har den utfordringen som jeg søker for at jeg skal ha en trivelig dag på jobb.

Relaterte artikler

Back to top