Skip to Content Skip to Navigation

Jeg opplever rett og slett at ting går veldig bra!

I jobben din som formann isolasjon, hva vil du beskrive som de viktigste oppgavene?
Min aller viktigste oppgave er å sørge for god fremdrift i prosjektet, god HMS og god kvalitet. Dette gjelder i alt fra vi mottar arbeidspakker, i alle forberedelser og i kvaliteten på sluttproduktet. Jeg har ansvar for å sikre at leveransen tilsvarer den kvaliteten vi skal levere og ikke minst at vi har fulgt alle prosedyrer.
God HMS betinger blant annet at vi har gjort gode forberedelser til arbeidet som skal utføres. Noen av tiltakene er at vi gjennomfører en daglig feltsjekk med A-standard skjema, i tillegg til at vi har en gjennomgang med områdeoperatør som i dette tilfellet er Equinor. 

Et annet viktig tiltak er sikring av materiell og verktøy i høyden, som er utrolig viktig for å unngå at noen blir skadet på jobb. Vi vil at folkene våre skal komme like hele hjem hver gang. Personlig verneutstyr er en del av dette, det vil si at vi passer på at det til enhver tid blir brukt riktig utstyr for å beskytte seg mot uhell og skader.

God kommunikasjon med blant annet landadministrasjon, materiell leverandører, planleggere og ingeniører er helt essensielt for en produktiv og sikker hverdag på jobb. Det er en viktig del av min rolle å sørge for god samhandling i prosjektet.

Hva vil du si er en typisk dag for deg på jobb?
Dagen starter klokken halv syv med et morgenmøte med vår samarbeidspartner Aker samt representanter fra Equinor. I dette møtet diskuterer vi raskt dagens gjøremål med hensikt å ivareta alles sikkerhet, jobbe effektivt og sørge for en felles forståelse for oppgavene.
Videre har jeg et møte med operatørene klokken syv for å sette dem i inn i dagens arbeidsoppgaver. Når operatørene er godt i gang ute i feltet har jeg nytt møte klokken åtte med landadministrasjonen der vi diskuterer utførelse av faget, ting vi lurer på eller om vi kan gjøre på en annerledes eller bedre måte.

Jeg går så ut på plattformen for å sjekke kvalitet, levere eventuelle nye jobber, føre timer i tillegg til mange andre daglige gjøremål. Jeg diskuterer konkrete ting med kvalitetskontrollør og feltingeniør som hjelper oss i hverdagen på plattformen.

På tampen av dagen har vi et kveldsmøte med operatørene. I dette møtet har vi en gjennomgang av dagen og oppsummerer det som har fungert bra eller diskuterer om det finnes forbedrings potensialer. Med innspill fra kollegaer har jeg helt til slutt et kort møte med generalformann og feltingeniør for en oppsummering av dagen samt gjennomgang av neste dag.

Hvilke utfordringer pleier du å møte i arbeidshverdagen?
Jeg opplever at dette er en sjelden problemstilling. Det er nettopp derfor vi alltid planlegger best mulig, for å slippe å møte på utfordringer. Det kan selvsagt være etter ferdigstillelse av en jobb, ved overlevering, at det kan vise seg at noe ikke fungerer som det skal. For eksempel kan det vise seg at en varmekabel ikke fungerer optimalt eller er ødelagt.
Men dette ser jeg egentlig ikke på som utfordringer da vi lett kan løse slike oppgaver raskt. Jeg opplever rett og slett at ting går veldig bra. Vi har flinke folk rundt oss og vi har flinke folk som utfører jobben, og da blir samarbeidsklimaet er veldig positivt og bra. 

Hva vil du beskrive som din drømmedag på jobb?
Det er en god dag på jobb når absolutt alt går som planlagt og vi har utført jobben trygt, sikkert og etter alle spesifikasjoner. Kollegaer i Beerenberg og våre samarbeidspartnere går fra jobben fornøyd og glade med en følelse av å ha gjort sitt aller beste!

Du har etter hvert lang erfaring i selskapet, hva har ledet deg inn i denne rollen?
Av og til er det slik at jobben velger deg og i mitt tilfelle var det sånn jeg kom inn i selskapet. Min far drev blikkenslager og jeg ble engasjert hos han på Kårstø anlegget i 1984.

Jeg startet i Beerenberg i 2003, samme år som selskapet etablerte egen isolasjonsavdeling, og var en av de fem første ansatte der. Jeg jobbet på Ekofisk i 13år og de ti siste årene har jeg jobbet som formann isolasjon. Jeg var med på Gina Krog prosjektet som formann og ble med over til Johan Sverdrup prosjektet når det startet opp.

Back to top