Skip to Content Skip to Navigation

Isolering er et mer komplekst fagfelt enn man tror

I jobben din som teknisk fagansvarlig for isolasjon, hva vil du beskrive som de viktigste oppgavene?
Isolasjon er et komplekst fagfelt. Det er mange ulike isolasjonsklasser, både enkle og kombinasjonsklasser, og jobbutførelser krever høy grad av presisjon. Spesielt innen kuldeisolering kan det rett og slett ikke forekomme unøyaktigheter. Et godt samarbeid og gode relasjoner mellom kunde, prosjekt, produksjon, ingeniørene og teknisk fagansvarlig er avgjørende for å få isolasjonsjobbene utført både trygt, effektivt og med høy kvalitet.

Arbeidsdagen min innebærer ofte alt fra rent kontorarbeid, bistand til driftsavdelingen med teknisk støtte eller inspeksjon og verifikasjon av isolasjon ute i prosjektene Beerenberg jobber med.

Samtidig har vi ett stort og viktig digitaliseringsprosjekt på gang, «Accelerate to Business» (A2B), der det er mye spennende som skjer fremover og som genererer mange oppgaver innenfor mitt område. Dette er en fremtidsrettet arbeidsmetodikk, som gir tidsbesparende og mer effektive arbeidsmetoder. Mitt hovedbidrag inn i dette prosjektet er kvalitetssikring av isolasjonsrelatert informasjon, samt at jeg skal godkjenne endringer eller nye løsninger som legges inn.
Andre viktige oppgaver som følger med stillingen er å hele tiden se etter forbedringsmuligheter. Dette har vi høyt fokus på både innen leveranse, utførelse, løsninger, utstyr og ikke minst når det gjelder kompetansen til utførende part. Vi ønsker kontinuerlig utvikling, og selskapet har utrolig mange flinke isolatører som ønsker å utvikle seg. Og det må vi bidra med!

Hvilke utfordringer pleier du å møte i arbeidshverdagen?
CUI (korrosjon under isolasjon) er en av de største utfordringene innenfor isolering, og det foregår i dag store prosjekter der nettopp CUI skal utbedres. Slike prosjekter innbefatter ikke bare isolasjon, men involverer flere av Beerenberg sine disipliner.
Jeg har tett dialog og ukentlige møter med fagansvarlige innenfor stillas, overflate, TT (Tilkomst Teknikk), elektro/habitat, arkitekt og mekanisk for å hele tiden finne de beste løsningene for våre kunder.
Isolering er et mer komplekst fagfelt en man tror. Både isolasjon og isolasjonsmetoder utvikles stadig, og jeg må hele tiden holde meg oppdatert. Det som er mest aktuelt akkurat nå er avstandsisolering, som er en velegnet og smart metode å isolere på. Tradisjonell isoleringen kan kreve mer plass enn nyutviklede produkter som bygger mindre og hjelper til med å holde tykkelsen nede. Avstandsisolering gjør at isolasjonen ikke har direkte kontakt med røret, og dermed blir eventuell fuktighet drenert enklere ut av rørsystemer noe som minsker faren for CUI ganske kraftig.

Støy kan være en av de vanskeligste isolasjonsklassene. Støy forplanter seg, og gir utfordringer med å klare å dempe lyden. Dette krever gode løsninger og produkter slik at vi holder lyden på et forsvarlig nivå. Kontinuerlig gjennomføring av tester utføres for å oppnå ønsket lydreduksjon. I tillegg til å beskytte våre medarbeidere mot støy er også beskyttelse mot både høye og lave temperaturer en viktig del av jobben.

Det er og mange leverandører som har nye produkter de ønsker å benytte, og en del av jobben min består i å vurdere disse.  

Derfor gjelder det å forstå og klare å prioritere hvilke oppgaver som er viktigst og haster mest. Jeg har et veldig godt samarbeid med driftsavdelingene i Beerenberg, som bistår meg med disse prioriteringene. Tiden kan selvsagt også være en utfordring, men jeg trives best med en hektisk, lærerik og spennende hverdag!
 
Hva vil du beskrive som din drømmedag på jobb?
En drømmedag er å kunne lukke flere arbeidsoppgaver som ferdig. Og kanskje ha en gryende idé om en nyutvikling som surrer og går i bakhodet. Det gjør meg heller ikke noe å bli avbrutt av kolleger med forskjellige henvendelser, fordi det både er hyggelig og ikke minst lærerikt, da det er mye jeg selv ikke nødvendigvis har tenkt på av spørsmål og utfordringer. Jeg setter veldig stor pris på omgang med kollegaer og det er virkelig et godt arbeidsmiljø i Beerenberg. Jeg håper og tror at jeg selv er med å bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Du har etter hvert lang erfaring i selskapet, hva har ledet deg inn i denne rollen?
Min karriere i Beerenberg startet i mars 2011. Jeg har blant annet jobbet i prosjekt med jobbpakker, estimering, dokumentasjoner, engineering, planlegging, produktutvikling og testing.
Videre har jeg har vært utplassert hos kunder, deltatt på befaringer og vært veldig tett på prosjekter.
Da jobben som teknisk fagansvarlig isolasjon dukket opp, var jeg ikke sen om å søke. Det er en spennende stilling, der jeg får være med på mange interessante og utfordrende oppgaver samtidig som at jeg får ta i bruk alt jeg har lært. Å få være involvert i utviklingsprosjekter som berører mitt fagområde var helt klart noen av oppgavene jeg gledet meg veldig til å gå i gang med. Vi skal hele tiden jobbe mot kundens ønske og krav. Men vi har og ett ansvar som gjør at vi må se hva som er fornuftig, og komme med råd og forslag om eventuelt å endre en isolasjonsmetode.

Samtidig er jeg veldig glad i å kunne reise ut på prosjekter og få kjenne på stemningen og være tett på isolasjonsfaget. Jeg har selv fagbrev som isolatør, noe som helt klart kommer godt med i tillegg til lang erfaring innen ingeniøryrket. Jeg er uten tvil glad i jobben min, og jeg stortrives i Beerenberg.

 

Back to top