Skip to Content Skip to Navigation

Inngått vedlikeholdskontrakt med Statoil Tjeldbergodden

Inngått vedlikeholdskontrakt med Statoil Tjeldbergodden

Foto: Statoil/Harald Pettersen.

Beerenberg har inngått syv års kontrakt for ISO og andre tilstøtende tjenester på Statoils anlegg på Tjeldbergodden. Avtalen trer i kraft 1. januar 2018.

Beerenberg har omfattende erfaring fra vedlikeholdsoppdrag på en rekke landanlegg i Norge, og har siden mars 2017 utført et prosjektbasert vedlikeholdsoppdrag på Statoil Tjeldbergodden.
- Denne kontraktstildelingen har strategisk betydning for Beerenberg, i et område hvor selskapet er godt etablert. Vi ser videre dette som en anerkjennelse for at Beerenberg leverer kvalitet og service til betingelser som er konkurransedyktig i markedet, sier kommunikasjonssjef Ole Klemsdal i Beerenberg.
I henhold til kontrakten vil Beerenberg være totalleverandør av ISO og andre tilstøtende tjenester på anlegget. Kontrakten vil innbefatte generelt vedlikeholdsarbeid, arbeid i forbindelse med revisjonsstanser og større planlagte vedlikeholdsprosjekter. Avtalen har en antatt verdi på ca. 20-40 millioner kroner per år.

Om Tjeldbergodden
Statoil Tjeldbergodden Metanolfabrikk er den største i Europa. Da den ble åpnet i 1997, var det første gang naturgass ble anvendt til industriell produksjon i stor målestokk i Norge. Metanolfabrikkens produksjonskapasitet er på omlag 900.000 tonn metanol årlig, og får tilførsel av gass fra Heidrun-feltet på Haltenbanken til Tjeldbergodden via den 25 mil lange 16" rørledningen, Haltenpipe. Volumet fra Tjeldbergodden utgjør mer enn 25 prosent av den samlede europeiske metanolproduksjonen og 10 prosent av forbruket.

Back to top