Skip to Content Skip to Navigation

Industri 4.0 vil endre ISO

Industri 4.0 vil endre ISO

- Mer enn scenariet om at roboter overtar alle av dagens jobbutførelser, handler Industri 4.0 om muligheter for forenklinger og effektivisering av arbeidsprosesser innenfor ISO, fortalte Beerenbergs Kjetil Stöckel-Kvamme under årets Overflate 2017.

Beerenberg-seminaret 2017, som ble arrangert tidligere i år, omhandlet nettopp den fjerde industrielle revolusjon og Kjetil Stöckel-Kvamme tok opp igjen denne tråden under sitt innlegg på Overflate 2017 som ble arrangert i Bergen i midten av november.

- Det er viktig å spørre seg hvordan aktørene i vår bransje kan nyttiggjøre seg den enorme utviklingen som skjer i dag gjennom blant annet maskinlæring (kunstig intelligens), tilkoblede sensorer og augmented reality (utvidet virkelighet).

Produktsentrisk fokus
Historisk har innovasjon innenfor ISO-fagene vært produktsentrisk, som utviklingen av konsernets Benarx-produkter er gode eksempler på. Dette har blant annet gitt gode bidrag innen økt sikkerhet og forlenget levetid.

- Samtidig tror jeg vi med rette kan si ISO-fagene har et stort potensiale for videreutvikling innen en rekke områder.

Kjetil Stöckel-Kvamme, som til daglig leder innovasjonsprosjektet A2B (se under), mener man dessuten ikke skal undervurdere betydningen kontraktsformatene har for innovasjon.
- Hvis det ikke er innarbeidet insentiver for å prøve nye metoder eller produkter i for eksempel i rammekontrakter som løper i flere år, vil det alltid være en fare for at fagene ikke utvikler seg. I Beerenberg opplever vi for eksempel at kontrakter som inneholder produktivitetsdrevne kompensasjonsformater, fremmer en type innovasjon som stimulerer til kostnadseffektivitet i alle deler av leveransen. 

Hvordan utnytte ny teknologi
Med Industri 4.0 er det imidlertid i ferd med å skje et skifte også innen ISO.

- Vi har jobbet systematisk med prosjektgjennomføringsmodellene de siste årene, og dette har for Beerenberg vært helt nødvendig for å kunne klare å effektivisere driften slik bransjen har hatt behov for etter 2014. Likefullt må vi være åpne for at nye teknologier radikalt kan endre, ikke bare våre arbeidsprosesser, men også hele verdikjeden. Dermed er første trinn å faktisk lære seg ny teknologi gjennom utdanning og samarbeid med virksomheter som gjerne er i helt andre bransjer.

Ikke frykt kannibalisering
Kodak-historien har nærmest blitt et kjedsommelig eksempel om det å vegre seg for å ta i bruk ny teknologi. Samtidig bærer historien kunnskap om noe de fleste føler på. Skal man sette i gang en utvikling som angriper sin egen forretningsmodell man gjennom flere år har hatt suksess med?

- Derfor er det viktig å bare erkjenne først som sist at Industri 4.0 vil endre ISO radikalt. Det er ikke slik at våre oppdragsgivere nødvendigvis trenger stillas, malte rør eller isolering. De trenger tilkomst, forsikringer om rørintegritet og varmekonservering. Hvis ikke du starter utviklingen, vil noen andre gjøre det. Og ingen ønsker å ende som Kodak, avslutter Kjetil Stöckel-Kvamme. 

 Kjetil Stöckel-Kvamme holdt foredraget Industry 4.0: Digitalization from an ISS contractor´s perspective på Overflate 2017. Klikk her for å se hele programmet.

 Beerenberg-seminaret 2017: Den industrielle revolusjon 4.0 – en mulighet eller en trussel for oljebransjen? Klikk her så får du se reportasjer og videoer fra seminaret.

 A2B (Accelerate to Business) er et innovasjonsprosjekt som belyser hvordan digitalisering kan redusere kostnader og øke verdien på tjenestene innen ISO.

Relaterte artikler

Back to top