Skip to Content Skip to Navigation

I prosjekt er jeg midt oppe i alt som skjer!

Du har en hektisk hverdag som administrasjonsleder i Major Projects, hva vil du beskrive som de viktigeste oppgavene i din rolle?

Hovedansvaret mitt er å sørge for at prosjektene til enhver tid har rett personell i de ulike posisjonene og at vi leverer personell til riktig tid. Det er viktig at vi utnytter egen kompetanse og plasserer folk slik at vi får maksimal utnyttelse i prosjektene. Videre at personalet er godkjent av kundene. Kort fortalt rett kompetanse til rett tid på rett plass.

I noen tilfeller er det slik at det tar tid fra et prosjekt avsluttes til et nytt starter opp, og da blir det et puslespill å klare og holde medarbeiderne i arbeid før oppstarten på det nye prosjektet der de er tiltenkt en rolle. Det betyr at daglig dialog med bemanning, HR og prosjekt er avgjørende for å få smidige prosesser. Kontinuerlig informasjon om fremtidige behov og datoer for eventuelle overføringer av personell er nødvendig for å best mulig sikre forutsigbarhet, fleksibilitet og inntjening.

Jeg må også sørge for å skaffe oversikt over hvilke typer kompetanse samtlige besitter, slik at vi både bemanner riktig men ikke minst at vi kan hjelpe de enkelte å øke sin kompetanse.
En viktig del av jobben er også å sørge for at de som pendler har et sted å bo i jobbperioden. Jeg bruker en del tid på å finne gode løsninger slik at beliggenhet og pris blir riktig.

Kan du beskrive hva en vanlig dag på jobb innebærer for deg?

Det er travelt, men det er derfor jeg trives så utrolig godt i jobben min. Jeg er ikke ute etter en åtte til fire hverdag der alt skal gå på skinner. Jeg lever for at det skal være utfordringer. Når aktivitetsnivået er høyt er det jobb hver kveld og i helgene, og så er det andre perioder som er roligere og da blir det mindre jobbing. Jeg forsøker alltid å være tilgjengelig slik at jeg er med på å bidra til at utfordringene raskt blir løst.

Vi er nå i gang med Johan Sverdrup hook-up-prosjektet og jeg er derfor i møter både med vår egen prosjektledelse i tillegg til møter med administrasjonsledere hos Aker og Kværner.

Hver uke er jeg ute hos både kunder og våre egne folk i Stavanger ved siden av min faste arbeidsplass på Kokstad.

Jeg bruker mye tid på å snakke med de ansatte. På den måten blir jeg kjent med dem, og jeg har mye større forutsetninger for å klare å plassere de i riktige posisjoner. Ikke minst får jeg mulighet til å gi råd til dem i deres videre karriere. Noen peker seg ut til å være ledere, mens andre viser tydelig stryke i andre roller. Sammen bygger vi stolthet og trygghet, alltid med den felles bevisstheten om at det er mange muligheter i selskapet for dem som ønsker å oppnå noe. Jeg føler meg mange ganger som en mor og jeg anser meg selv som veldig heldig som får bli kjent med så mange fantastiske mennesker som elsker arbeidet sitt og som ønsker å levere best mulig, hver dag.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?

En av utfordringen som har vært gjeldene i mange år er å klare å planlegge tidsnok. Dette er viktig for å kunne holde kostnadene på et lavest mulig nivå. Jo tidligere vi kan starte planlegging, jo rimeligere blir for eksempel reisekostnadene.

Hva vil du beskrive som din drømmedag på jobb?

Det må være å få nye oppdrag fra kunden å skaffe enda flere posisjoner til prosjektene jeg har ansvar for, og så klare å levere rett personell til rett tid og sted.

Jeg jobber også med de tilstøtende tjenestene våre, som habitat, mekanisk og arkitekt. Det er alltid behov for oppdrag innenfor disse disiplinene, ikke minst for hele tiden å holde personell i arbeid.

Dagen består selvsagt også av gode møter og hyggelig dialog med kundene.

Hvorfor valgte du denne jobben?

Ingenting er bedre enn å være i prosjekt! Jeg kom fra en stilling som leder for bemanningsavdelingen og ble etter det involvert i arbeid med å etablere gode prosesser for bemanning, sykefravær, engineering og planlegging. Det var en lærerik og givende periode, men jeg følte meg raskt klar for å jobbe i prosjektverden igjen.

Så fikk jeg muligheten i Nyhamna Expansion Project, og da var jeg rask med å takke ja til det.

I prosjekt er jeg midt opp i alt som skjer og kan håndtere henvendelser slik at vi sikrer best mulig leveranse til våre prosjekter og til sluttkunde. På mitt kontor er døren alltid åpen og der kan alle komme innom både når frustrasjonen er stor og ikke minst gleden!

Back to top