Skip to Content Skip to Navigation

Hvordan teknologien endrer arbeidslivet

Hvordan teknologien endrer arbeidslivet

ALT BLIR SMART I FREMTIDEN. BILER, HELSEVESEN OG HELE BYER. SAMTIDIG MÅ VI UTVIKLE EN KULTUR SOM TAR VARE PÅ TEKNOLOGIEN. DETTE VAR NOEN AV BUDSKAPENE TEKNOLOGI- OG SAMFUNNSFORSKER ARNE KROKAN FORMIDLET UNDER BEERENBERG-SEMINARET (FOTO: MAGNUS SKREDE)

- Om 40 år vil forestillingen om den tradisjonelle jobben være død. Vi vil ikke jobbe i organisasjoner, men gjennom nettverk og plattformer, fortalte samfunns- og teknologiforsker Arne Krokan under Beerenberg-seminaret.

Hvordan vi kommer til å jobbe gjennom nettverk og plattformer, synes forskeren er vanskelig å være helt konkret på, men peker på at det vil gi oss mer fleksibilitet og økt tilgang på kompetanse.
- Det er vanskelig å spå så lang tid frem, og det blir veldig fort science fiction, sier Arne Krokan og henviser til at det i årenes løp har kommet mange rare spådommer om fremtiden som vi i dag kan le av.

SIKRE SPÅDOMMER
Imidlertid mener forskeren at vi med sikkerhet kan slå fast noen av tingene som kommer til å gjennomsyre samfunnet når dagens elever i den videregående skolen nærmer seg 60 år.
- Vi vet at Blockchain kommer til å være fundamentet for organisasjonteknologi. Vi vet at ingen kommer til å få kreft lenger, for vi vil ha medisinsk teknologi som skanner DNA-et vårt og tilpasser medisin til hver enkelt person. Vi vet at ingen, bortsett fra noen litt eldre personer, kommer til å huske at vi en gang hadde privatbiler. Dessuten kommer vi til å ha sinnsykt mye fornybar energi. Og vi kommer til å reise i Hyperloop. Vi vet også at vi kommer til å ha kontaktlinser som tar opp alt vi ser, sier Krokan og legger til at det som gjør teknologi så interessant er at det i så stor grad er bestemmende for hvordan vi lever og arbeider.

ARBEIDSOPPGAVENE ENDRES
- Når teknologi endres, så endres andre ting i samfunnet også. Ting vi kanskje ikke hadde tenkt på skulle endre seg. Som forsker er dette noe av det jeg forsøker å se etter, hva innebærer overgangen fra industriell til digital teknologi? Og hva gjør dette med måten vi jobber på i organisasjonene? 
- Noen flytter bare arbeidsoperasjonene sine fra papiret over på skjermen, mens andre prøver å finne ut om det er mulig å endre arbeidsoppgavene fullstendig. For et år siden besøkte jeg noen ledere i Google i Silicon Valley, som fortalte at de forventer at endringene de neste 10 årene vil være større enn dem vi har sett de foregående 100 år. Da kan du jo tenke deg hvordan det så ut her for 100 år siden, og at det ikke er mer enn 10 år siden iPhone så dagens lys, sier Krokan og legger til at i denne 10-årsperioden har de største selskapene i verden har gått fra å være industriselskaper til å være selskaper som jobber med kunstig intelligens. 
Forskeren hevder at vi kommer til å gå fra en hierarkisk strukturert organisering av arbeidslivet til plattform- og nettverksorganisering, siden ny teknologi gjør at vi kan organisere arbeidsprosessene på andre måter enn tidligere. Ett eksempel er at det nå både er mulig og kostnadseffektivt å koordinere mange mennesker på nye måter, noe som har ført til selskaper som Uber og Airbnb.
- I delings- eller plattformsøkonomien kan du hente den kompetansen du trenger. Teknologien endrer dermed selve fundamentet for organisasjonen, og vi må ha øynene åpne slik at vi utnytter mulighetene for å jobbe smartere i fremtiden. I Falun kommune i Sverige brukes delingsøkonomien og plattformen til å sysselsette menneskene på tvers av siloene i kommunen. Det har ført til at sysselsetningsgraden for heltidsansatte er økt fra ca. 60 til over 80 prosent.

LOKAL PRODUKSJON
Arne Krokan lar seg fascinere av at vi allerede nå kan 3D–printe alt fra joggesko til jetmotorer og musikkinstrument.
- Norske tannleger har allerede 3D-printere på tannlegekontorene. I Dubai sier de at innen 2030 skal hvert tredje hus som bygges være 3D-printet. Man spør ikke lenger hva man kan 3D-printe, men hva man ikke kan 3D-printe. Og det vil være like billig å utføre her i Norge som i Kina, så hvorfor skal ikke dette legges lokalt? Hva vil være konsekvensen av at det lages lokalt? I USA har man regnet ut at 3D-printing kan bety en betydelig nedgang i internasjonal flyfrakt, containerfrakt og lastebiltransport. Dermed vil det også endre arbeidsmarkedet, som for eksempel for en vanlig yrkesgruppe i dag som sjåfører.

SAMSPILLET ER VIKTIGST
- Industri 4.0 handler om å bruke teknologi på andre måter enn før, i samspill med mennesker. Et eksempel er apparatet som kan oversette mellom flere språk samtidig, slik at fire mennesker, med hvert sitt morsmål, kan snakke sammen. Et annet eksempel er fra Australia, der forskere har laget en algoritme som tar telefonen når telefonselgere ringer. Hvis telefonselgere ikke skjønner at de snakker med en algoritme, har utviklingen av denne teknologien kommet ganske langt.
- Bildegjenkjenning er et annet område der vi har kommet langt. Kunstig intelligens er for eksempel bedre til å gjenkjenne ulike krefttyper enn det mennesker er. Dette gjør at arbeidsoppgaver flyttes fra høyt utdannede mennesker og over til teknologien. Mye av dette består av visualiseringer som gjør at man kan tolke data på en annen måte. Dette er også kjent for olje- og gassektoren, hvor man kan bruke teknologien til å se ting som har vært vanskelig å se tidligere, sier Arne Krokan, før han oppsummerer:
- Det er én ting som er viktigere enn teknologi, og det er å utvikle en kultur som tar vare på teknologien og bruker den på smarte måter. Og på veien dit må vi stille oss spørsmålet: Skal vi beskytte fortiden mot fremtiden, eller skal vi beskytte fremtiden mot fortiden? Dette tror jeg er et nødvendig valg hvis vi skal utvikle oss som en nasjon - et sted der det er attraktivt å bo - og utvikle et næringsliv som kan være konkurransedyktig i fremtiden

Back to top