Skip to Content Skip to Navigation

Høy aktivitet på rekruttering hos Beerenberg

Høy aktivitet på rekruttering hos Beerenberg

-Vi vet at hovedtrykket på oppdrag kommer allerede i mars 2019, og da må vi ha våre nye medarbeidere klare, sier Eirin Sælen på HR avdelingen i Beerenberg.

Beerenberg er i disse dager inne i en stor rekrutteringsprosess.
- Hovedbakgrunnen for at vi rekrutterer er at aktivitetsnivået i eksisterende prosjekter øker betraktelig. Behovet for økt tilførsel av medarbeidere er derfor stort, og vi må forsikre oss om at vi har nok kompetente folk til å møte travle tider, sier Eirin Sælen.

Optimisme i markedet
Etter at oljebransjen over en lang periode har vært nede i en bølgedal har trenden nå snudd og det er igjen optimisme i markedet. Beerenberg er i særlig grad på jakt etter kompetente medarbeidere innen isolering, overflatebehandling og stillas (ISO-fagene).

- Slik det ser ut nå har vi behov for opp mot 100 operatører innen ISO-fagene offshore og rundt 50 onshore. Dette tallet kan imidlertid endre seg og det kan fort hende at det blir behov for enda flere folk, sier Sælen.

Beerenberg er allerede godt i gang med rekrutteringen som vil fortsette langt ut i det nye året. Pågangen i søkermassen er god og det ser lyst ut i forhold til å få tilgang på kvalifisert personell.
-Vi får fortløpende inn søknader og er allerede i gang med intervjuer, sier hun.

Gode karrieremuligheter
Kandidatene selskapet er i dialog med får tilbakemeldinger på at Beerenberg er en attraktiv arbeidsgiver.
- Det er veldig hyggelig å høre, noe som gjør det enda mer givende å være i disse prosessene, mener Eirin Sælen.
- Vi har gode utviklingsprogrammer og for de rette kandidatene er mulighetene i selskapet mange, sier hun og legger til at det er mye opp til den enkelte hvilken karrierevei en ønsker å gå.

Styrket organisasjon
Forventet økt aktivitet i prosjektene medfører også økt behov for stillinger i bedriften for øvrig. 
-  Vi jobber derfor parallelt med å rekruttere blant annet controllere og ingeniører, og er også for disse stillingene godt i gang med rekrutteringsarbeidet. Det er veldig gledelig å være i en situasjon der vi får muligheten til å knytte til oss ny og relevant kompetanse, og vi håper selvsagt på flest mulige gode søkere, avslutter Eirin Sælen.

Relaterte artikler

  • Ledige stillinger

    Vil du bli en Beerenberger? Ledige stillinger finner du her. Vi ser frem til å høre fra deg!

Back to top