Skip to Content Skip to Navigation

Helhetstenkeren Bjørn Inge Melsæter

Helhetstenkeren Bjørn Inge Melsæter

Bjørn Inge Melsæter har en filosofi om at dersom han bruker et minutt ekstra på å lytte vinner han to minutter i neste omgang. Han har en nysgjerrighet for hva som skjer i neste ledd og har alltid i tankene at den jobben han gjør legger grunnlag for at de som kommer etter skal ha det enklest mulig.

Disse egenskapene er en del av grunnen til at Bjørn Inge fikk tildelt tittelen som Beerenbergs Helhetstenker i talentprogrammet Beerenberg Annual Awards.

Hvorfor tror du at nettopp du fikk denne utmerkelsen og hva er det som kjennetegner deg som kollega?
Jeg er veldig glad for at det var i kategorien helhetstenkeren at jeg ble nominert til. Det å se en helhet i det vi gjør er en tankegang jeg setter veldig høyt. I Beerenberg er det mange flinke folk som holder på med så mye forskjellig innenfor deres område, og jeg har alltid hatt en nysgjerrighet for hva som skjer i neste ledd og hvilke konsekvenser en bestilling eller handling har. Jo mer kunnskap jeg har om alle involverte ledd, jo lettere er det å danne seg et bilde over hva som vil fungere og hva som eventuelt må endres.

I dette selskapet er vi resultatorientert og det passer veldig godt meg som person. Jeg trives i prosjektmiljøer der alle rundt meg jobber mot de samme målene og har et felles fokus på å oppnå best mulig resultat. Det er viktig for meg å si at jeg ikke står aleine i denne nominasjonen, men at jeg er en del av en flott gjeng som alle fortjener en klapp på skulderen.

Hvordan reagerte du når ditt navn ble annonsert som vinner i denne kategorien?
Jeg må innrømme at jeg ble jeg både stolt og ydmyk over å få denne utmerkelsen, og den kunne faktisk ikke kommet på et bedre tidspunkt for min del.

Vi var inne i en hektisk og krevende periode med sluttføring av Aibel prosjektet i Haugesund. Å få en slik annerkjennelse akkurat da gav meg en utrolig boost og fornyet energi, samtidig som det ble en bekreftelse på at jeg har gjort mye riktig og at de rundt meg setter pris på meg og hvordan jeg jobber.

Hva er det viktigste i din jobb, synes du?
Kommunikasjon er alfa omega. For å få best mulig oversikt over prosjektet og for å klare en optimal vareflyt er det viktig å ha en god dialog med nøkkelpersoner i de ulike disiplinene, produksjonslokalene i Polen og de ulike støttefunksjonene på Kokstad. Riktig og nøyaktig bestilling fra start bidrar til en mye mer effektiv og sømløs arbeidsflyt. Jeg forøker alltid å ha i tankene at det kommer personer som skal gjøre en jobb etter meg, og da må jeg sørge for at jobben oppleves enklest mulig, og uten misforståelser.

Jeg forsøker å jobbe etter en filosofi om at dersom jeg bruker et minutt ekstra kan jeg vinne to minutter i neste omgang. En samtale over telefon eller en kopp kaffe kan i mange tilfelle være verdifull, og før kaffekoppen er tom har jeg fått et mye bedre bilde over den enkelte sine planer og behov enn jeg ville fått via mail eller et ordresystem.

Når trives du best på jobb?
Jeg trives aller best i et hektisk miljø og har alltid stortrivdes i de prosjektene jeg har jobbet i. Noen ganger kan det oppleves i overkant hektisk, men i slike perioder vet jeg at det kommer dager som blir roligere. Denne svingningen er noe av det jeg synes gøy med jobben min.
Etter at Aibel prosjektet ble avsluttet har jeg startet i en ny stilling i innkjøpsavdelingen på Kokstad. I denne rollen vil jeg få et enda bedre bilde på hvordan innkjøp fungerer, og jeg personlig får en flott mulighet til å utvikle meg enda mer.

-Dette er fortjent!, sier Fredrik Myge som var prosjektleder på Aibel Haugesund prosjektet og har jobbet med Bjørn Inge over mange år.
-Bjørn Inge har vist en fantastisk evne til å ha kontroll på sine aktiviteter, og ikke minst har han en fin fremferd mot alle som trenger hans hjelp. Talentet til Bjørn Inge ble oppdaget da han ble sommervikar som hjelpearbeider på lageret til Beerenberg på Nyhavna, og historien forteller resten!

Navn: Bjørn Inge Melsæter
Alder: 28
Tittel: Innkjøper
Ansatt siden: 2019
Interesser: I prosjektverden reiser man mye og er borte i lange perioder. Jeg prioriterer å være så mye jeg kan med familie og venner når jeg er hjemme, det er det aller viktigste for meg.

Back to top