Skip to Content Skip to Navigation

Hedret for ekstraordinær innsats

Hedret for ekstraordinær innsats

Til venstre:Morten Walde, Dag Saatvedt, Gary Kolderup, Kent Moore

Dag Saatvedt, Kent Moore og Gary Mark Kolderup ble på månedens allmøte fremhvet av konsernsjef Morten Walde for sin ekstraordinære innsats i selskapet i 2016.

Alle tre fikk mye ros for sine roller og for å være sterke pådrivere for selskapets leveransedyktighet. De tre har roller henholdsvis som prosjektleder Ekofisk, prosjektleder Nyhamna og Senior VP sales & tender Benarx.

I tillegg til flotte ord fikk de en påskjønnelse fra bedriften i form av et reisegaverkort pålydende kr. 5000.

Back to top