Skip to Content Skip to Navigation

Hasteoppdrag på strak arm

Hasteoppdrag på strak arm

Godt lagarbeid: Bygger stilas rundt fakkeltuppen. Foto: Øyvind Mathiassen

Beerenberg kan levere kompliserte arbeidsoppgaver på kort varsel fordi vi har riktig kompetanse, erfaring og utstyr.

Det er fagansvarlig tilkomstteknikk Pål Gundersen sin forklaring på hvorfor Beerenberg kan ta hasteoppdrag sent en fredag, vise løsningen mandag, mobilisere tirsdag og starte arbeidet onsdag.

150 MOH. PÅ TUPPEN

Den korte fristen i begynnelsen av mars skyldtes et ønske fra Statoil om effektiv utskiftning av en fakkeltupp på Statfjord C med helikopter.

– Å bygge et stillas på fakkeltuppen vel 150 meter over havflaten var arbeidsutfordringen til teamet vårt med to stillasbyggere og åtte tilkomstteknikere. Transportveien fra plattformdekket opp til fakkeltuppen var nok det komplekse i oppdraget, sier Pål Gundersen, fagansvarlig tilkomstteknikk. En bratt trapp opp til fakkelen ble vurdert som en uegnet og tidkrevende ergonomisk metode.

Teamet fra Beerenberg løste transportutfordringen med en riggemetode, løfteutstyr og batteridrevet taumoped. Transportbanen fra plattformdekket til fakkeltuppen ble 140 meter og velfungerende.

SUKSESSHISTORIE

Pål Gundersen er svært fornøyd med måten teamet løse oppdraget på.

– Jobben ble gjennomført prikkfritt i tråd med planen og raskere enn vi hadde estimert! Grundig planlegging i forkant og godt fagarbeid om bord på plattformen var viktige elementer i å gjøre dette til en suksesshistorie, mener Gundersen.

Været er en vanskelig variabel til havs, og hissige lavtrykk kom med stor fart inn Norskehavet i begynnelsen av mars. Spesielt ille ble det 7.–8. mars. På kysten utenfor Stadt blåste vinden orkan styrke, og værstasjoner i Hordaland målte 120 millimeter nedbør på ett døgn. På det verste ble det timeout for teamet om bord på Statfjord C.

– Vinden var for sterk to dager, ellers gikk alt veldig fint, sier Pål Gundersen.

Luftig arbeid: Tilkomsttekniker Mats Nilsson rigger taumoped. Foto: Øyvind Mathiassen

Back to top