Skip to Content Skip to Navigation

Har signert kontrakter for mer enn 300 millioner kroner

Har signert kontrakter for mer enn 300 millioner kroner

-Det er høy aktivitet over hele selskapet for tiden, og med ordreinngangen vi har hatt den siste tiden går vi en enda travlere periode i møte, sier konserndirektør for tilbud Roger Kjeilen.

Beerenberg har de siste månedene vunnet en rekker kontrakter, av forskjellig størrelse og omfang og oppdragene favner om hele tjenestespekteret til selskapet.
-Vi har signert kontrakter innenfor alle forretningsområdene i Beerenberg, både nybygg, vedlikehold, decom, subsea, industri, infrastruktur og konstruksjon. På produktsiden har vi inngått avtaler om leveranser både nasjonalt og internasjonalt, inkludert vår første ordre til Kina gjennom leveranser til Arctic LNG2 som for tiden er under bygging der. Generelt ser vi en økende ordreinngang på produktsiden, sier han.

Optimismen råder
Etter en usikker periode med Covid 19 er det nå optimismen som råder.
-Etterspørselen etter våre produkter og tjenester er økende. Innenfor Subsea-markedet har vi en forventing om at aktivitetsnivået skal holde seg høyt. Og med den utviklingen og de utsiktene det er i dette markedet, lover dette godt, sier han.

Fornyet till hos eksisterende kunder er viktig for selskapet
- Vi har fått fornyet tillit hos flere av våre kunder, og har blant annet signert to store rammekontrakter med Aker Solutions. Dette er svært gledelig for oss da det sikrer oss aktivitet i mange år fremover. Som en del av rammekontrakten med Aker er vi allerede godt i gang med aktivitet på YME og isolasjonsarbeid i Egersund, forteller Kjeilen.

I Thailand har selskapet over flere måneder utført et omfattende isolasjonsoppdrag for Aibel på Johan Sverdrup fase 2. Prosjektet ble avsluttet i mars og fraktet til Haugesund for ferdigstilling, og videre arbeid for Beerenberg.
-I Haugesund utfører vi for tiden et stort oppdrag på Johan Sverdrup fase 2, og har en veldig travel høst i vente, spesielt innen isolasjon, stillas og overflate, sier han.

Ser til Kina
Også i andre land i Asia er det fortsatt god aktivitet og spennende muligheter.
-I Sør-Korea er vi i gang med et isolasjonsprosjekt som blant annet skal bidra til å redusere energibehovet hos vår kunde. I samarbeid med et koreansk selskap, Lotte Chemicals, jobber vi med løsninger for bruk av isolasjonsmateriell som skal bidra til å redusere de totale Co2 utslippene fra anleggene. Utover dette har vi god aktivitet både i Singapore og Thailand, i tillegg til at vi er i ferd med å etablere oss i det kinesiske markedet. Vi har den siste tiden sikret oss flere oppdrag i Kina og vi tror at dette markedet har et stort potensial for oss, avslutter Kjeilen.


Konserndirektør for tilbud Roger Kjeilen

Back to top