Skip to Content Skip to Navigation

Gode relasjoner til kunden er et av de viktigste suksesskriteriene

Du kom til Beerenberg som relativt nyutdannet sivilingeniør etter 5 år på NTNU. Etter bare noen måneder i selskapet; hva vil du beskrive som de viktigeste oppgavene i din rolle?
Hovedoppgaven min er å være driftstøtte engineering mot prosjektene. Dette omfatter mange ulike arbeidsoppgaver som blant annet daglig kommunikasjon med offshore personell og kunder, sette meg inn i arbeidsordrer, estimering av pris og tid, se på arbeidstegninger og bilder, samt å være en støtte når det oppstår behov for hjelp og avklaringer.

Videre er samhandling med kunde en viktig del av jobben min. Jeg er lokalisert hos Statoil én dag i uken for blant annet å estimere jobber, og ikke minst for å etablere et godt kundeforhold. Tett kommunikasjon er viktig for å oppnå best mulig samhandling og for å unngå misforståelser.

Hvordan er en vanlig dag for deg?
En helt vanlig arbeidsdag kan beskrives som en dag med utrolig variert arbeidsinnhold. Vi oppdaterer oss i SAP (Statoils ERP system) og importerer dette inn i våre systemer. Jeg går gjennom engineeringsmailboksen og sorterer saker som ligger der. Dagen består også av mye kontakt med vår offshoreorganisasjon, enten for avklaringer eller støtte. Gode relasjoner og forståelse for hverandres jobb en viktig faktor i et arbeidsforhold. 

I samhandlingssenteret har vi høyt fokus på kontinuerlig forbedring gjennom Lean-arbeid og vi starter hver dag med forbedringsmøter, der vi går gjennom A3-loggen og drøfter aktuelle problemstillinger. Vi stiller alltid spørsmålet; hva er ønsket situasjon, og jobber deretter med å komme frem til konkrete løsninger. I tillegg har vi driftsmøter, der vi oppsummerer hva som skal utføres av oppgaver i kommende uker.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Det å til enhver tid kunne vurdere hva som er de aller viktigste gjøremålene kan noen ganger oppleves som utfordrende. Det kommer mange henvendelser i løpet av en uke eller en dag. I tillegg kommer det telefoner som har en tendens til å få prioritet selv om det ligger andre jobber foran i køen. Videre forsøker jeg å ikke ha for mange oppgaver på en gang, men heller gjøre meg ferdig med en før jeg starter på neste. Men dette kan også til tider være lettere sagt enn gjort. Jeg tror imidlertid at dette vil bli bedre etter hvert som jeg får mer erfaring i jobben, og får mer forståelse for dynamikken og ikke minst hvordan ting henger sammen.

Jeg jobber heldigvis med mange serviceinnstilte og hyggelige kollegaer, det er aldri høy terskel for å ta kontakt når jeg trenger informasjon eller hjelp til noe.

Beskriv drømmedagen på din jobb?
Jeg liker at dagene er utfordrende og dynamiske og at det skjer noe hele tiden. Jeg synes på mange måter jeg har det veldig fint på jobb og at dagene er akkurat så bra som jeg hadde håpet på. Kanskje drømmedagen er en dag der jeg kom helt ajour med alle arbeidsoppgavene.

Hvorfor valgte du denne jobben?
Jeg har alltid ønsket å jobbe inn mot oljebransjen, og utdannet meg på NTNU nettopp for å få muligheten til det.  Ikke lenge etter at jeg flyttet til Bergen så jeg denne stillingsutlysningen, som appellerte til meg og jeg søkte umiddelbart. Innholdet i jobben tiltalte meg veldig, i tillegg til at jeg fikk mulighet til å jobbe med Lean og forbedringsledelse, som var en del av studiet.

Relaterte artikler

Back to top