Skip to Content Skip to Navigation

Gir lederne konkrete verktøy for å lykkes bedre

Gir lederne konkrete verktøy for å lykkes bedre

-Jeg ønsker å bli mer bevisst rundt min egen måte å lede på og vokse enda mer inn i rollen, og da trenger jeg noen som kan veilede meg personlig, sier Erik Kirkeeide Ravnå som deltar på topp og mellomlederprogram i Beerenberg.

Beerenberg har gjennom de 10 siste årene satset systematisk på å utvikle en sterk og helhetlig lederkultur på alle ledernivåer.  I 2019 lanserte selskapet, i samarbeid med AFF, et omfattende program for topp og mellomledere, og i disse dager starter andre runde med nye deltakere.

-Programmet er bygget på Beerenbergs verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig. I tillegg er det viktig å si at det er tilpasset til nåværende forretningsmessige utfordringer, somøkende svingninger og endringer, økende krav til effektivitet og bruk av ny teknologi i tillegg til å øke attraktiviteten i bransjen, sier konserndirektør for Business Support, Gro Hatleskog, som er ansvarlig for lederutviklingsprogrammet.


Bilde: Gro Hatleskog

Samhandling, endring og kommunikasjon på agenda
Programmet som er modulbasert går over ett år, og er godt forankret i selskapets strategi
-Vi har bygget et helhetlig og differensiert program med en rød tråd til strategien og andre utviklingstiltak. Nye utfordringer er satt på agendaen i tillegg til de vi tradisjonelt har vært opptatt av. Det gjelder spesielt temaer somsamhandling, endring og kommunikasjon, forteller hun.

Sentrale problemstillinger for videreutvikling av ledelse og organisasjon er i fokus, og i samlingene blir det en kombinasjon av teori og øvelser.
-Deltakerne vil gjennom programmet få økt kunnskap om ledelse og konkrete verktøy for å lykkes bedre. Det er lagt opp til mye diskusjoner og refleksjoner for å bevisstgjøre sin egen rolle som leder. Mye handler om å ivareta menneskene rundt deg og sørge for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden, avslutter Hatleskog.

Deltakere: Johannes Miljeteig, Lisbeth Mari Berntsen, Jørgen Z. Hosøy og Elisabet Loose


Mye tid til diskusjon og refleksjon

Fin mulighet til å bygge internt nettverk
Erik Kirkeeide Ravnå er en av 22 deltakere i programmet som holdes på Solstrand i Os. Han startet i Beerenberg i 2019 og ser mange positive sider ved å delta i programmet.
-Jeg setter pris på at bedriften satser på å utvikle ledere på alle nivåer i selskapet, og på den måten bygge en felles og gjenkjennbar kultur. I denne gruppen er det stort aldersspenn på deltakerne med variert fartstid og som kommer fra ulike lokasjoner. For meg er dette en fin mulighet til å treffe kollegaer og bygge et nettverk internt, og en god læringsarena der ulike problemstillinger blir diskutert i en løsningsorientert forsamling. Jeg opplever at utfordringer ofte er like, men vi har alle ulike måter å håndtere de på, og da er dette er en god arena for å dele erfaringer, sier han. 

Felles refleksjoner i tillegg til faglig påfyll er en god kombinasjon mener Ravnå.
-Jeg ønsker å bli mer bevisst rundt min egen måte å lede på og vokse enda mer inn i rollen, og da trenger jeg noen som kan veilede meg personlig. Mye er gjenkjennbart, men i slike samlinger får man en felles forståelse og verktøy til å jobbe med de samme tingene. Jeg tror at dette programmet vil gjøre meg tryggere i rollen og forhåpentligvis en bedre leder for de som jobber med meg hver dag, avslutter Ravnå.


Bilde: Deltaker Erik Kirkeeide Ravnå

Back to top