Skip to Content Skip to Navigation

Gass som brobygger

Gass som brobygger

INGEN SJANSE: - JEG SER FOR MEG AT VI VIL FÅ EN STOR VEKST AV NATURGASS FREMOVER, SIER THINA SALTVEDT I NORDEA MARKETS, SOM IKKE TROR TRUMP KAN STOPPE VEKSTEN AV VERKEN NATURGASS ELLER FORNYBAR TIL FORDEL FOR KULL. 
FOTO: MAGNUS SKREDE

- Norge er både et olje- og gassproduserende land. Likevel fokuseres det svært lite på at vi hadde høyere inntekter av gass enn olje i 2015. Gass vil være en viktig inntektskilde fremover, og kan også bidra til det grønne skiftet, fortalte analysesjef Thina Saltvedt i Nordea Markets under Beerenberg-seminaret.

- Jeg syntes politikerne har vært lite flinke til å selge inn budskapet om at norsk gass er mye sikrere å satse på enn den russiske, samtidig som den er en viktig brobygger til det grønne skiftet. Dette har de ikke klart å formidle til europeerne, sier Thina Saltvedt, som mener det er viktigere å vise de positive sidene ved gass enn å sutre og klage over manglende gjennomslag.
- Utfordringen nå er hvilken rolle norsk gass skal ha. Det er ikke tvil om at konkurransen har økt, noe som skyldes at vi ikke har overbevisst EU om at det er behov for mer gass fremover.

MULIGHETER OG TRUSLER FRA FORNYBAR
Investeringene i de grønne sektorene har i likhet med investeringene i oljesektoren avtatt noe i 2016. Samtidig viser Thina Saltvedt til at verken utbyggingen eller kapasitetsbyggingen i de grønne sektorene har stoppet opp.
- Årsaken er at kostnaden er kraftig redusert, og dette er bare starten. Dette er grunnen til at de grønne energibærerne kommer til å vokse og ta en større andel i markedet fremover. Økonomer som meg har en tendens til å tenke veldig lineært. Vi drar vi en rett linje fra fortiden og inn i fremtiden og tror at verden beveger seg slik. Men tempoet i den teknologiske utviklingen går mye raskere. Den veksten er ikke lineær, den er eksponentiell.

RØRLEDNING MELLOM NORGE OG POLEN
På samme måten som for oljen er det viktig å få ned kostnadene for utvinning av gass.
- Vi vil få økt konkurranse. Russland produserer nå billigere gass enn det vi gjør, og vi må også vente oss mer konkurranse fra skiferrevolusjonen i USA. Det gjør at vi må fokusere på kostnader også lenger frem - slik at vi kan være levedyktig på langt sikt - for det er nettopp denne type konkurranse vi må vente å møte mer av i fremtiden, sier Saltvedt.

EU har vært inne på at de ønsker å bytte ut mer russisk gass med annen gass, eller grønn energi, fordi den politiske usikkerheten rundt Russland har økt.
- Da er det overaskende at man går inn for å bygge Nord Stream 2. Det har jo vært en del motstand mot denne rørledningen. Samtidig er det spennende å se at interesse for å få bygget en rørledning mellom Norge og Polen øker, noe som kan være en viktig driver også for etterspørsel av norsk gass fremover, sier den profilerte analytikeren. 
Saltvedt ble invitert til Beerenberg-seminaret for også å snakke om hvilke muligheter og trusler grønn energi og den industrielle revolusjon 4.0 representerer for petroleumsbransjen. På det tidspunktet disse energiformene får ned kostnadene og er konkurransedyktige uten subsidier, som jeg tror er rett rundt hjørnet, vil ikke veksten fortsette i sakte tempo, den vil gå eksponentielt, altså fly i taket. Det er da vi virkelig vil begynne å føle konkurransen. Det er jo selvfølgelig veldig spennende, fordi det også gir muligheter for Norge, og jeg vil gi honnør til en del av oljeselskapene som har begynt å se mulighetene for potensiale dette gir i en verden hvor klimaavtrykkene skal ned. Blant annet Shell har begyntå investere mye i grønn energi, og det samme har Statoil gjort. Dette gir vekstmuligheter innen energimarkedet, og det er innmari spennende.

LEVNER IKKE KULL NOEN SJANSE
I de siste årene har kull blitt byttet ut, og spesielt gass har tatt større del av det samlede energiforbruket. Den amerikanske presidenten har tatt til orde for å få en vekst i kull på bekostning av andre energikilder, men Saltvedt tror ikke Trump kan stoppe veksten av hverken naturgass eller fornybar.

- Kull har vært priset for høyt og klarer ikke konkurrere med naturgass, og heller ikke med subsidiert grønn energi. Etter hvert som teknologien utvikler seg, kommer det dessuten ikke lenger til å være behov for subsidiene som er gitt til grønn energi, og vil derfor være levedyktig uansett hva Trump velger å gjøre.
- Dessuten ønsker Trump å oppnå vekst i kull fordi han er interessert i arbeidsplasser. Olje utgjør fremdeles den største sysselsetningen når det gjelder energi i USA. Så har de sol som nummer to, mens kull kommer på fjerdeplass. Sysselsettingen øker mest i solsektoren. Derfor tror jeg det blir vanskelig for han å stoppe den utviklingen. Det vil være vanskelig å forklare at kull kommer til å få en så stor vekst med de internasjonale forholdene som råder for kullmarkedet i dag. Mye av det kullet som USA har utvunnet tidligere, har blitt eksportert til Kina til bruk i kinesisk sement- og stålindustri. Og er det ett sted det er overkapasitet og man prøver å endre veksten, så er det nettopp i stål og sement i Kina

Back to top