Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg får forlenget avtale med Statoil

Forlenget avtale med Statoil

Statoil har utøvd den første av i alt to opsjoner med Beerenberg for tjenester til ISO Mongstad OFP ved Mongstad Raffineriet. I tillegg videreføres kontrakten for ISO-tjenestene på Draupner.

Opsjonen i forbindelse med Mongstad OFP er en forlengelse av den opprinnelige kontrakten som ble inngått høsten 2014.

Beerenberg har levert vedlikeholdstjenester til raffineriet i flere perioder. Det første større vedlikeholdsoppdraget ble igangsatt allerede i 1998 og pågikk frem til 2005. I perioden fra 2005-2010 ble denne avtalen erstattet av en ny kontrakt med et vesentlig utvidet arbeidsomfang. Beerenberg har i tillegg vært involvert i en rekke utbyggingsprosjekter på Mongstad.

Beerenberg har også blitt tildelt en videreføring av arbeid innen ISO-tjenester på Draupner, gjennom eksisterende rammeavtale for tilsvarende arbeider på Valemon. Varighet og opsjonsmuligheter følger rammeavtalen på Valemon, med opsjonsmulighet fra og med 01.12.2017.

- I flere år har vi hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Statoil, og vi er svært tilfreds med ytterligere å kunne styrke vårt kontraktsforhold med selskapet, sier kommunikasjonssjef i Beerenberg, Ole Klemsdal.

Back to top