Skip to Content Skip to Navigation

Forenkler strukturen i Beerenberg-konsernet

Forenkler strukturen i Beerenberg-konsernet

Under dagens generalforsamling har det blitt besluttet å fusjonere Beerenberg Holdco II AS med morselskapene Beerenberg Holdco I AS og Beerenberg Invest AS, der Beerenberg Holdco II er enheten som videreføres. 

Fusjonen forventes ikke å ha påvirkning på selskapets finansielle stilling, herunder evnen til å betjene sine forpliktelser i forbindelse med selskapets børsnoterte obligasjonslån.  Fusjonen vil heller ikke påvirke Beerenberg-konsernets aktiviteter, virksomhet eller drift på noen måte.
- Formålet med fusjonen er å forenkle strukturen i Beerenberg-konsernet, i forbindelse med at selskapet nå vurderer flere alternativer, inkludert en potensiell notering på Oslo Børs. Dette er fortsatt på et tidlig stadium, og utfallet av det er usikkert, forteller Morten Walde, konsernsjef i Beerenberg.
DNB Markets er engasjert som selskapets finansielle rådgiver mens Wikborg Rein Advokatfirma AS er engasjert som selskapets juridiske rådgiver.

Back to top