Skip to Content Skip to Navigation

Første kontrakt på Tjeldbergodden

Første kontrakt på Tjeldbergodden

Tjeldbergodden. Foto: Harald Pettersen

Beerenberg er tildelt kontrakten for prosjektbasert vedlikeholdsoppdrag til metanolfabrikken på
Tjeldbergodden.

I henhold til kontrakten skal Beerenberg gjennomføre tilstandskontroll med påfølgende utbedringer på isolering og overflatesystemer på et større område på Tjeldbergodden. Oppdraget består i å etablere tilkomst, avisolere og re-isolere aktuelle rørlinjer, gjøre eventuelle utbedringer, samt gjennomføre overflatebehandling og elektroarbeid i forbindelse med varmekabler.

- Vi er svært glade for denne kontraktstildelingen.  Dette viser at vi er konkurransedyktige selv i dagens krevende marked. Vi har jobbet hardt med prisstrukturen vår, samtidig som vi har fokus på innovasjon både på produkter og prosesser, sier EVP Business Development, Ingrid Sara Grimstad Amundsgård.

Arbeidet skal utføres fra mars til oktober 2017. Avtalen har en antatt verdi på ca. 20 millioner kroner og vil totalt engasjere 20-25 personer i kontraktsperioden. Beerenberg har omfattende erfaring fra vedlikeholdsoppdrag på en rekke landanlegg i Norge, men har ikke operert på Tjeldbergodden tidligere. Metanolfabrikken på Tjeldbergodden er den største i Europa. Statoil eier 81,7 prosent av fabrikken, mens Conoco Philips eier det resterende.

Back to top